Không đồng âm – Thơ Vũ Thị Huyền

29.06.2012

Ánh sáng đã bắt đầu biết gọi

Mẹ ơi! Thoát khỏi bóng đêm

Những va chạm gió phấn hoa đậu quả

Thanh cao ngủ quên xốc ngược chua phèn

Đã đánh mất màu xuân di truyền

Mưa phùn, hoa xoan, dậu tầm xuân nhiệt đới

Không đồng âm – Thơ Vũ Thị Huyền

Con trâu có trước huyền thoại trí khôn

Cùng đốm lửa vàng trên lưng hổ?

Tìm lại người nông phu trên đại lộ mới mở

Ông lắc lắc đầu không biết hay bị lãng tai

Những cây cầu đẹp la lùng cao hơn rất nhiều mặt sông

Bóng tôi đa thê lấp trong bãi ngô trù mật

Dòng mẫu hệ mải mê (đôi khi) cuối phăng (bên lở) nhiều trầm tích

Trầm tích không bao giờ, không thể phồng lên như một (bên bồi)

Như anh và em và người nông phu không huyết thống gắn bên nhau

Trong ánh sáng - bóng tối - luân hồi...

Để một mình ươm hạt trong giao cảm

Để hạnh phúc mỗi ban mai gõ cửa

Để ánh sáng giọt giọt nông thơm mùi sữa

Để giải thoát chúng ta ra khỏi loanh quanh.

V.T.H