Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng hoàn thành nhiều tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu

03.12.2012

Thời gian qua Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng đã đẩy mạnh hoạt động thực tế tại một số địa phương trong nước.

Phát huy ý thức trách nhiệm, nhiều hội viên đã chủ động đi thực tế theo chủ trương của Hội tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, làng trống Hữu Đức, tháp Klong Garai, mô hình nhà ở cổ truyền Chăm ở tỉnh Ninh Thuận; làng lụa và làng Đồng Dương ở tỉnh Quảng Nam…

Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng  hoàn thành nhiều tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu

Qua các đợt thực tế, các hội viên đã thu được nhiều kết quả trong việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng và miền Trung và hoàn thành nhiều bản thảo, trong đó có 02 bản thảo đã xuất bản là Hò Đưa Linh của Trần Hồng, Đình Làng Đà Nẵng của Hồ Tấn Tuấn và 06 bản thảo chưa xuất bản gồm Nông cụ trong nghề nông cổ truyền ở vùng đất Nam Trung bộ của Ngô Văn Ban, Câu đối dân gian và câu đối Hán-Nôm của Phan Thế Tập, Nhà nông Tiên Phước qua câu hát dân gian của Võ Khoa Châu, Văn hóa dân gian Việt-Chăm nhìn trong mối quan hệ của  Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, Hòa khoan xứ Quảng của Đinh Thị Hựu, Người Ve nơi đại ngàn của Trịnh Tuấn Khanh, Đỗ Văn Vinh, Nguyễn Rạng Đông.

 

Đây  là một trong những hoạt động góp phần tích cực cho việc giữ gìn và phát huy vốn văn hóa, văn nghệ dân gian của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

 

 

Văn Như