Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

13.10.2011
Sáng ngày 10/8/2011, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên hiệp các hội Văn hoc-Nghệ thuật, Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật, Hội Nhà báo và Nhà xuất bản thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho trí thức, văn nghệ sĩ thành phố tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo cùng đông đảo anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ thành phố .

Hội nghị đã được nghe GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng, chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.

Các học viên tham dự hội nghị đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua các nội dung được trình bày tại hội nghị. Qua Hội nghị, anh chị em đã nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc để  vận dụng Nghị quyết XI của Đảng vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác có hiệu quả.

 

Minh Nghi