Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

05.08.2011
Sáng ngày 10/6/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo các cơ quan văn hóa, văn nghệ khu vực miền Trung và Tây Nguyên do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Ban lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Ban Chấp hành 9 hội chuyên ngành đã tham dự hội nghị cùng với lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan văn hóa, báo chí xuất bản các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắc Nông.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Mạnh Hùng, chuyên viên cao cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu Tổng quan về các văn kiện Đại hội XI; đồng chí Đinh Xuân Dũng, Ủy viên thường trực, Hội đồng Lý luận-phê bình văn học nghệ thuật Trung ương trình bày vấn đề văn hóa, văn nghệ trong các văn kiện Đại hội XI.

Nhiều ý kiến trao đổi thể hiện sự đồng tình và những điều còn băn khoăn về những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết đã được thảo luận với tinh thần thẳng thắn, xây dựng tại hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc để thực hiện Nghị quyết XI của Đảng có hiệu quả.

Hoài An