Hoàng Sa - Thơ Quang Kinh

19.01.2019

Hoàng Sa hải đảo Việt Nam ta


Giữ biển bao đời nối tiếp cha


Xã tắc ngàn năm trời tổ quốc


Sơn hà vạn thủa nước non nhà

Hoàng Sa - Thơ Quang Kinh

Anh hùng đánh giặc vang danh khắp

Hào kiệt đuổi thù nức tiếng xa


Chiến thắng bạch đằng còn vọng mãi


Tô hồng đảo Ngọc thắm Hoàng Sa.

Q.K

(thivien.net)