Hoàn thành rà soát số lượng hội viên của các hội chuyên ngành

08.12.2012
Hội nghị Ban chấp hành quý 3/2012 đã nhất trí về việc rà soát số lượng hội viên của 9 Hội chuyên ngành

Hoàn thành rà soát số lượng hội viên của các hội chuyên ngành

văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh nghệ thuật, văn nghệ dân gian, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, kiến trúc sư nhằm nâng cao chất lượng hội viên, góp phần củng cố tổ chức Hội.

Các Hội chuyên ngành đã hoàn thành việc nắm lại số lượng và lập danh sách hội viên đảm bảo theo điều lệ quy định của Hội.

Theo kết quả thống kê, tổng số hội viên của 9 Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng là 910 người, với 336 hội viên thuộc các hội chuyên ngành Trung ương.

Trong đó Hội Nhà văn thành phố gồm 102 hội viên, với 14 hội viên Trung ương, Hội Âm nhạc thành phố 71 hội viên, với 33 hội viên Trung ương, Hội Mỹ thuật thành phố 53 hội viên, với 20 hội viên Trung ương, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố 33 hội viên, với 17 hội viên Trung ương, Hội Văn nghệ dân gian thành phố 46 hội viên, với 15 hội viên Trung ương, Hội Nghệ sĩ múa thành phố 49 hội viên, với 19 hội viên Trung ương, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố 54 hội viên, với 41 hội viên Trung ương, Hội Điện ảnh thành phố 52 hội viên, với 27 hội viên Trung ương, Hội  Kiến  trúc    thành  phố 450 hội viên, với 150 hội viên Trung ương.

Những con số này thể hiện sự lớn mạnh của văn nghệ sĩ đồng thời hứa hẹn tiềm năng phát triển văn học nghệ thuật ở thành phố Đà Nẵng.

 

Văn Như