Giáo dục văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong gia đình

02.10.2012
Gia đình là tế bào của xã hội. Chất lượng gia đình là nhân tố quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Gia đình ở nước ta hiện nay đang có những biến đổi mạnh mẽ và phức tạp do biến động của kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường, do những biến đổi của xã hội trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, đang chuyển từ mô hình phát triển cũ sang mô hình phát triển mới cùng với những biến động trên thế giới tác động vào.

Giáo dục văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong gia đình

Mặc dù vậy, những giá trị nền tảng về tinh thần, đạo lý truyền thống gia đình Việt Nam vẫn được giữ vững và có ảnh hưởng tích cực trong đời sống gia đình Việt Nam hiện nay. Nhà vẫn là nền tảng đối với sự phát triển của nước. Sự duy trì bảng giá trị truyền thống trong sự phát triển của các gia đình hạt nhân ở nước ta góp phần vào việc củng cố và phát triển của từng tế bào xã hội.

 

Đối với người Việt Nam, quan hệ gia đình là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là nơi duy trì truyền thống và trao quyền các giá trị văn hóa. Nó tạo dựng cơ sở cho sự trật tự, ổn định xã hội và hình thành nhân cách con người. Gia đình Việt Nam với tất cả các mối quan hệ bên trong của nó đang biến đổi trong thời đổi mới, vừa kế thừa truyền thống vừa hướng tới xây dựng gia đình hiện đại. Do đó, xây dựng gia đình nề nếp, có văn hóa, xây dựng " gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng con người mới. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi vấn đề gia đình được tôn vinh như một sự kiện mang tính lịch sử của dân tộc, được Đảng và Nhà nước quyết định lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm là ngày gia đình Việt Nam.

Văn hóa ứng xử là hạt nhân gắn kết mọi thành viên trong gia đình và tất cả những tinh túy của truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc cũng từ nguồn cội này mà ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh được sinh ra, lớn lên và trưởng thành cũng từ cái nôi của một gia đình mang đậm những nét điển hình văn hóa ứng xử của một gia đình truyền thống Việt Nam. Từ những điểm mạnh đó của truyền thống văn hóa gia đình, có thể vận dụng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh để giáo dục mỗi thành viên trong gia đình. Bởi vì Việt Nam là một trong số ít các quốc gia rất coi trọng yếu tố gia đình và khi đến bất cứ một gia đình nhỏ nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn thờ một cách trang trọng. Với người lớn, Bác Hồ là động lực để họ học tập và làm theo tấm gương của Người. Với các em thuộc thế hệ mầm non, việc thi đua thực hiện tốt ‘Năm điều Bác Hồ dạy” là động lực để thúc đẩy các em luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, ông bà, cha mẹ, thương yêu bạn bè…. để xứng đáng là "Cháu ngoan Bác Hồ”.

Giáo dục ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh trong gia đình , nếu làm được điều đó, nó sẽ có tác dụng đem đến cho mọi thành viên trong gia đình nói riêng và lan tỏa ra toàn xã hội một niềm tin, một nhận thức đúng đắn về quan hệ xã hội, tránh được những biểu hiện sai lệch do mặt trái của cơ chế thị trường mang lại.

Cao Hải Yến