Đi tiếp con đường – Thơ Khương Hữu Dụng

08.02.2012

Một tiếng sét ngang tai

Ngày mồng Ba tháng Chín

Tin Bác Hồ qua đời

Ơi Bác ơi! Bác ơi!

Đi tiếp con đường – Thơ Khương Hữu Dụng

Trời đất sụt sùi mưa

Hay người tầm tã khóc

Gió lạnh năm cửa ô

Nhạt nhòa trong nước mắt!

Tin đau truyền vào Nam

Nửa quê hương sửng sốt:

- Bác chưa kịp vào thăm

Bác đi sao đột ngột!

Một khoảng trống mông mênh

Cho núi sông ngơ ngác

Chúng con nguyện nhân lên

Gắng bù vào chỗ Bác

Dòng lệ thành máu sôi

Lời than thành tiếng thét

Ôi! Tinh thần của Người

Ngàn năm còn sắt thép

Ta đi tiếp con đường

Bác vì ta vạch sẵn

Cả Việt Nam trùng trùng

Dưới ngọn cờ của Đảng

8-9-1969