Đau – Thơ Thanh Quế

25.11.2012

Đau

Thật đau

Khi anh không viết được thơ

Theo phong cách hiện đại hay hậu hiện đại?

Đau – Thơ Thanh Quế

Đau

Thật đau

Khi bị chê thơ

Dở và cũ

 

Đau

Thật đau

Đau thắt trong lòng

Đau đến tận cùng

Khi bài thơ chỉ là một mớ xác chữ….

 

Nguồn: Văn Nghệ số 46 (17.11.2012)