ĐẠI DƯƠNG LÒNG BÁC - Thơ Nguyễn Đức Chữ

28.10.2011

Bác Hồ Chí Minh!

Đại dương dân tộc

Lòng biển sâu thẳm

Rộng mở cánh buồm nâu

ĐẠI DƯƠNG LÒNG BÁC - Thơ Nguyễn Đức Chữ

Sóng dội năm châu

Trời xanh lồng lộng…

Đại dương ắp đầy sự sống

Giai điệu vỗ bờ…

Hiền triết phương Đông

Lái con thuyền Tổ quốc

Đi không!

Về có…

Đó là Bác:

- Hồ Chí Minh!

Cảng Nhà Rồng sóng vỗ

Hòa theo điệu ví dặm ngân nga…

Tiếng thoi dệt vải…

Tiếng võng đưa kẽo kịt quê nhà…

Lòng Bác!

Lòng đại dương...