Bài thơ dâng Bác -Thơ Cao Hữu Chuyên

04.05.2012

Bao lần nhìn Bác giữa Quảng Trường

Để lại lòng con nỗi nhớ thương

Khuôn mặt hiền từ lưng áo vải

Long lanh đôi mắt sáng như gương

Bài thơ dâng Bác -Thơ Cao Hữu Chuyên

"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

Giọng người xứ Nghệ giữa cờ hồng

Ôi! Sao ấm áp tình nhân ái

Như lời vang vọng mãi non sông

Tin Bác qua đời con ở xa

Chiến trường khói lửa lắm phong ba

Miền Nam con nhớ đêm không ngủ

Cây cỏ buồn thương ướt lệ nhòa

Bây giờ thống nhất con về viếng

Mắt đẫm nhìn quanh chỗ Bác nằm

Giọt lệ rưng rưng lòng tưởng nhớ

Bài thơ dâng Bác nén hương lòng.

Tháng 8 năm 2008