Bài thơ áo vá – Thơ Lê Anh Phong

12.03.2012

ôi mặc áo vá lâu rồi

Chợt day dứt nhớ thời áo vá

Ngày giỗ chị, em nhìn lên di ảnh

Gặp dáng chị ngồi vá áo năm xưa.

Bài thơ áo vá – Thơ Lê Anh Phong

Quê mình nước mặn đồng chua

Bữa cơm bốn mùa khoai độn

Áo manh lành manh rách

Lớp học vô tư gió lùa.

Cha đồng sâu mẹ ruộng cạn chiêm mùa

Ngày lên lớp, đêm chị ngồi vá áo

Tẩn mẩn tỉ tê chị khâu niềm thơm thảo

Lặn vào áo vá ấm lòng em.

Chị khâu vào thời gian

Những khát khao nho nhỏ

Chị khâu niềm thương khó

Chắt chiu em suốt đời.

Đường kim áo vá

Chị ơi

Lặn vào mai hậu

Mặn lời

Ngày xưa…!