Bài ca Book Hồ - Thơ Lê Huy Hạnh

15.05.2012

Có thể nào quên

Hình ảnh người Cha già kính yêu nhất

Ánh mắt sáng lung linh

Và chòm râu trắng bạc

Đẹp như dòng suối thơ…

Bài ca Book Hồ - Thơ Lê Huy Hạnh

Tây Nguyên có rừng xanh

Tây Nguyên có suối xanh

Rừng xanh, con suối xanh còn đó

Đều mang nặng công ơn

Công ơn trời biển đó

Công ơn của Book Hồ

Cái nhà rông

Dài như một tiếng chiêng

Ơn Book Hồ vĩ đại

Dài hơn ngàn tiếng chiêng

Người Tây Nguyên rất siêng

Làm cái nương

Cái rẫy

Biết pha thuốc độc

Biết đặt cái bẫy

Diệt con cọp rừng

Người Tây Nguyên thạo tay ná

Cắm hàng rừng chông

Người Tây Nguyên thương Book Hồ lắm lắm

Nhớ Book Hồ luôn luôn

Tây Nguyên quyết diệt Mỹ

Đón Book Hồ vô thăm

Theo cái tháng

Cái năm

Theo cái nắng Tây Nguyên

Theo bông lúa trên nương

Book Hồ vẫn còn đó

Mặn mà tình cha con

Rừng Tây Nguyên lắm hoa

Hoa nở khắp mọi nhà

Hoa Tam doan nở tím

Hoa Buôn nở đầy sông

Hoa Êpăng trong trắng

Thơm cái nắng Tây Nguyên

Nhưng Tây Nguyên quý nhất

Hoa đỏ-Hoa cách mạng

Giấu nó trong trái tim

Nhớ thuở Book Hồ đi

Tây Nguyên chưa biết mặt

Nay Book Hồ đi xa

Tây Nguyên không được gặp

Tây Nguyên chẳng muốn nghe

Tin truyền đi Book mất

Ai tin Book Hồ mất?

Gió nghẹn ngào gió khóc

Lá thương Book Hồ lá lay nghìn cây

Con chim Phí, chim Chrao hót nghe chẳng véo von

Hót sao được hỡi anh

Cái nhà rông cũng không muốn vươn cao

trên trời vòi vọi

Già làng Tây Nguyên ít nói

Con nít lại càng lặng thinh

Các Mế lòng trĩu nặng

Tiếc thương Book Hồ hơn

Hỡi người Êđê

Hỡi người Ba na

Hỡi người Gia rai…

Những người con trai

Những người con gái

Hãy đốt đuốc Lồ ô cho sáng khắp mọi nhà

Đánh tiếng kồng

Khua tiếng chiêng ngàn xa

Chiêng rồng vàng ngàn năm còn đó

Cho con thú phải kinh

Cho thằng giặc phải chạy

Ơi Đam san, ơi Nơ trang lơn

Ơi Tây Nguyên, Tây Nguyên

Theo Núp chim đầu đàn

Theo Avai, Kan lịch…

Nhớ lời Book Hồ dặn

"Dù Trường Sơn cháy sạch

Cũng đánh giặc đến cùng”

Cho ngày mai thống nhất

Thỏa lòng Book Hồ mong

Tiếc thương Book Hồ lắm lắm

Book Hồ sống mãi với Tây Nguyên…

1969