Bác về quê tát nước – Thơ của Vũ Giang

06.01.2012

Thuở ấy, Bác về xóm cũ

Tay gàu tát nước

Tưới đồng khô

Nước tràn bờ

Lúa cười đẻ nhánh

Xôn xao chim hót

Bác về quê tát nước – Thơ của Vũ Giang


Hoa xòe năm cánh sao giăng

Gánh càn khôn đôi vai nặng trĩu

Không quên câu hò ví dặm

Không quên gàu sòng tát nước trăng khuya

Chiếc gàu trong tay Bác

Đời nở nụ đơm hoa

Nắng hồng lên trời trong vắt

Ấm lòng người muôn thuở

dễ đâu quên

Hè năm Nhâm Thìn