BÁC VẪN SỐNG của LÊ NGỌC LAN

22.03.2012

Trên đất nước Lê Nin

Con viết bài thơ dâng Bác

Thơ từng dòng máu ứa trong tim

Thơ từng dòng quyện bóng hình của Bác

BÁC VẪN SỐNG của LÊ NGỌC LAN

<br>Người Cha già cả nước yêu tin<br>

Đêm nay, cả gian phòng yên lặng

Trời phương xa bóng tối phủ trên đường

Gió gào thét bên phố phường rộng vắng

Gió cùng người đau xót nhớ thương?

Nhớ thương Bác, nhớ bóng Người trong nắng

Giữa muôn vàn cờ đỏ rực đường thôn

Nhớ thương bác, nhớ chòm râu bạc trắng

Bóng hình Người luôn khắc đậm trong con

Bác không còn nữa, bác không còn, Bác vắng!

Bác Hồ ơi! Tiếng gọi không thành tên

Bác Hồ ơi! Nước mắt trào, nước mắt

Đau xé lòng người - Tổ quốc, chúng con

Những hàng cây do người chăm bón

Đã lên xanh rủ bóng bên đường

Dòng suối những hôm nào Người bước

Chảy thì thầm nước đọng tình thương

Bác, Bác ơi! Khắp chân trời bốn hướng

Những nơi nào Người đã đặt chân qua

Cả quê hương dải đất Việt Nam ta

Đều in bóng Cha già kính mến

Trời Việt Nam khi bóng chiều lại đến

Nỗi đau thương đè nặng trong lòng

Bác Hồ ơi! Nước nhà đang kháng chiến

Tiếng súng gầm miền Nam vẫn phản công

Bác Hồ ơi! Dãy Trường Sơn đang chuyển

Cả đất trời nổi dậy thế xung phong

Anh giải phóng quân đêm nay chiến đấu

Mẹ già yếu lấp dấu hầm chông

Em bé nhỏ cũng không hề tiếc máu

Vượt đường dài em truyền lệnh phản công

Tất cả quê hương một lòng giải phóng

Biến đau thương thành sức mạnh xung phong

Biến đau thương thành mồ chôn giặc Mỹ

Càng nhớ Bác nhiều càng gắng lập công

Bác Hồ ơi!

Bác vẫn sống, vẫn gieo mầm chiến thắng

Vẫn bên con trong lòng trẻ miền Nam

Bác vẫn sống, vẫn tươi cười trong nắng

Ôi! Bóng hình Người ấm mãi ngàn năm

Leningrat -13/9/1969