Bác ở trong ta, Bác sống giữa đời – Thơ của Bằng Giang

28.12.2011

Nhát cuốc Bác bổ xuống mặt đất khô cằn

Mở ra công trình Đại thủy nông Bắc-Hưng-Hải

Bác kéo gầu dây với những người nông dân Thái Bình

Thái Bình bừng lên quê hương năm tấn

Bác ở trong ta, Bác sống giữa đời – Thơ của Bằng Giang

Chiến dịch mở ra

Đêm Bác thức

Đi tém chăn cho từng đứa con mình

Gương sáng của Người rực cháy mãi trong tôi

Lớp trẻ chúng tôi lên đường đi kháng chiến

Băng qua chớp biển mưa rừng

Ôm bộc phá lao vào lô cốt giặc

Lại những ngày đói cơm, ăn sắn ngủ hầm…

Bốn mươi năm,

Chúng con không còn gặp Bác

Bác vẫn trong ta

Bác sống giữa đời