Bác Hồ - Thơ Trinh Đường

01.03.2012

Anh Ba anh Trần bác Nguyễn bác Vương

tên bình dị như đường đi luống đất

cùng bốn biển nói nỗi hờn đất nước

nửa đời người thay đổi có trăm tên.

Bác Hồ - Thơ Trinh Đường

Tên nào ngày xưa nổi giữa sổ đen

tên nào địch phao tin đã chết

và tên nào đã làm nên sấm sét

nổ ngang đầu chủ nghĩa thực dân

Người từng đổi tên như đổi chỗ đổi nghề

nhưng sau trước vẫn một lòng ái quốc

như mặt biển qua nghìn cơn bão táp

vẫn giữ nguyên bát ngát một màu xanh

Hỡi làn mây đang trang điểm biên cương

hỡi hòn đá trong cửa hang Pắc Bó

ai gọi đầu tiên tiếng kỳ diệu đó

tiếng đơn sơ nhưng thấm thía: Bác Hồ

Bác Hồ! Chỉ hai tiếng trên môi

mà muôn dặm bao gồm đất nước

Hãy nghe lắng tiếng cụ già gọi Bác

cũng tự nhiên như tiếng cháu ngây thơ

Ôi tên Người hay tên Đảng chúng ta

hay lịch sử ba mươi năm đấu tranh dân tộc

và bốn biển người dân nào mất nước

chẳng tự tin khi nhắc đến tên Người

Tên Bác giờ đã vào giữa chúng ta

thành sức mạnh, thành niềm vui, sắc đỏ

như câu hát thuộc lúc nào chẳng rõ

giữa tâm hồn bỗng chốc thấy ngân nga.

1960