Bác Hồ đi kháng chiến – Thơ của Khương Hữu Dụng

21.11.2011

Rời dinh Chủ tịch nước

Thẳng bước lên chiến khu

Tóc bạc dường mây núi

Mắt sáng giữa sương mù

Người không muốn Tổ quốc

Trở lại trong tay thù

Người không muốn dân tộc

Trở lại cuộc đời tù

Bác Hồ đi kháng chiến – Thơ của Khương Hữu Dụng

Chiếc áo vải nâu khoác

Xỏ đôi dép cao su

Cùng Ba Đình tạm biệt

Việt Bắc làm thủ đô

Lá rừng là nệm trải

Sương núi phủ màn tơ

Sớm nhà sàn đọc sách

Chim bên cửa sổ gù (1)

Tối chờ du kích rút

Tiếng mõ vọng chân gò

Lắm đêm bàn quân sự

Về khuya trăng ngập đò

Trên bước đường chiến dịch

Cây gậy chiếc ba lô

(Ở đâu có bộ đội

Ở đấy có Bác Hồ)

Có khi triền đá hiểm

Đường khuya phải bước mò

Có khi dòng nước xiết

Nâng hẫng bước đang dò

Anh cần vụ năn nỉ:

- Mưa lớn, nước nguồn to

Bác ơi, để cháu cõng!

- Bác đi được, đừng lo!

Nhiều đêm thao thức mãi

Chờ tin điện các khu

Trăng biết đâu Người bận

Cứ vào cửa đòi thơ (2)

Phải cùng trăng tạm khất

Mùa thắng lợi xin chờ!

Có đêm ngủ chân núi

Thấy về lại Thủ đô

Sáng dậy trèo lên đỉnh

Nhìn quanh bức họa đồ

Xanh um rừng Việt Bắc

Trắng xóa dòng sông Lô...

Nhìn xuống gai châm mắt:

Đồn bốt địch lô nhô!

Quyết không để Tổ quốc

Trở lại trong tay thù

Quyết không để Dân tộc

Trở lại cuộc đời tù

Rời dinh Chủ tịch nước

Thẳng bước lên chiến khu

Tóc bạc vờn mây núi

Mắt sáng xé sương mù...

5-1960(1),(2) Theo ý những câu thơ chữ Hán Bác viết trong kháng chiến chống Pháp.