4 tác phẩm được chọn Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27/2014

14.10.2014

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong hai năm 2013 và 2014.

4 tác phẩm được chọn Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27/2014

Qua triển lãm nhằm góp phần khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời đây cũng là một sự kiện lớn, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa nghệ thuật đa chiều cho Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

 Có 6.718 tác phẩm (trong đó chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên có 1.430 ảnh, chủ đề Tự do có 3.963 ảnh, chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền biển đảo của Việt Nam có 1.325 ảnh) của 1.046  tác giả là các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên 62 tỉnh/thành phố trong cả nước tham gia.

 Hội đồng Nghệ thuật đã lựa chọn 199 tác phẩm chất lượng của 2 chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên gồm 94 ảnh của 76 tác giả và chủ đề Tự do gồm 105 ảnh của 88 tác giả để trưng bày triển lãm.

 Đà Nẵng có 04 tác phẩm về chủ đề tự do của 04 tác giả được chọn trưng bày triển lãm gồm: Xuất phát của Phùng Đức Dũng, Cá ngừ đại dương của Thân Nguyên, Hồn nhiên của Võ Hoàng Vũ và Chợt mưa của Nguyễn Văn Thành

 Theo kế hoạch,Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27/2014 sẽ được khai mạc vào ngày 12/11/2014 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhân năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt. 

  Trần Thưởng