Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Văn học, được thành lập theo Quyết định số 8197/QĐ-UB ngày 24 /12/2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực văn học ở thành phố Đà Nẵng,  thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hội gồm các chuyên ngành: văn xuôi, thơ, lý luận-phê bình, dịch thuật.

 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007


BAN CHẤP HÀNH


                                                                           1/Nhà thơ THANH QUẾ: Tổng thư ký
                                                                           2/Nhà văn ĐÀ LINH: Phó Tổng thư ký
                                                                           3/Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên thường trực
                                                                           4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Ủy viên
                                                                           5/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên
                                                                           6/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên
                                                                           7/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

 


HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                                           1/Nhà văn ĐÀ LINH: Chủ tịch
                                                                           2/Nhà thơ THANH QUẾ: Ủy viên
                                                                           3/ Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên
                                                                           4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Ủy viên
                                                                           5/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên
                                                                           6/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên
                                                                           7/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

                                                                           1/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Trưởng ban
                                                                           2/ Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên
                                                                           3/ Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên
 

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

 

                                                                           1/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM:Chủ tịch
                                                                           2/ Nhà thơ LÊ ANH DŨNGPhó chủ tịch
                                                                           3/ Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Phó chủ tịch
                                                                           4/ Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên
                                                                           5/ Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên
                                                                           6/ Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚCỦy viên
                                                                           7/ Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNGỦy viên

   HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT                                                  HỘI ĐỒNG THƠ                                             HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

1/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Chủ tịch           1/Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Chủ tịch     1/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Chủ tịch
2/NNC BÙI VĂN TIẾNG: Ủy viên                     2/Nhà thơ NGÂN VỊNH: Ủy viên                        2/Nhà thơ THANH QUẾ: Ủy viên
3/Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Ủy viên     3/Nhà thơ NGUYỄN NHÃ TIÊNỦy viên           3/Nhà văn ĐOÀN XOA: Ủy viên
4/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên                     4/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên
5/ Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên       5/Nhà thơ PHAN HOÀNG PHƯƠNG: Ủy viên


HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH, DỊCH THUẬT                                         BAN CÔNG TÁC VĂN HỌC THIẾU NHI 

1/Nhà nghiên cứu, lý luận BÙI VĂN TIẾNG: Chủ tịch                                                 1/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG:Trưởng ban
2/Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Ủy viên                                                   2/Nhà thơ HUY LỘC: Ủy viên
3/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên                                                                   3/Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên
4/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên
5/Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên

 
BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN                                                                                                  BAN KIỂM TRA

1/Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Trưởng ban                                                    1/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Trưởng ban 
2/Nhà văn NGUYỄN ĐỨC CHỮ: Ủy viên                                                        2/Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên 
3/Nhà thơ NGUYỄN XUÂN TƯ: Ủy viên                                                         3/Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên 
 4/Nhà thơ NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNG: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018


BAN CHẤP HÀNH

  • 1/Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm: Chủ tịch

  • 2/Nhà thơ Lê Anh Dũng: Phó Chủ tịch
  • 3/Nhà thơ  Nguyễn Kim Huy: Phó Chủ Tịch
  • 4/Nhà văn Bùi Tự Lực: Uỷ Viên
  • 5/Nhà thơ Mai hữu Phước: Uỷ viên
  • 6/Nhà văn Trần Trung Sáng: Uỷ viên
  • 7/Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Uỷ viên  BAN KIỂM TRA

1.Nhà thơ Mai Hữu Phước: Trưởng ban
2.Nhà thơ Phạm Thị Lan Hoa: Ủy viên
3.Nhà thơ Nguyễn Văn Tám: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH

1/Nhà thơ Nguyễn Kim Huy: Chủ tịch
2/Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Phó Chủ tịch
3/Nhà thơ  Lê Anh Dũng: Phó Chủ Tịch
4/Nhà văn Trần Trung Sáng: Uỷ Viên
5/Nhà thơ Mai hữu Phước: Uỷ viên
6/Nhà văn Hồ Sĩ Bình: Uỷ viên
7/Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Uỷ viên  

          BAN KIỂM TRA

  • 1.Nhà thơ Mai Hữu Phước: Trưởng ban
  • 2.Nhà thơ Phạm Thị Lan Hoa: Ủy viên
  • 3.Nhà thơ Nguyễn Văn Tám: Ủy viên