Thông tin văn nghệ
Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Bắc Ninh

Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2018; kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Văn nghệ Cách mạng Việt Nam (25/7/1948- 25/7/2018) tiến tới lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ IV Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2018- 2023; Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi “Sáng tác ca khúc về tỉnh Bắc Ninh” với chủ đề “Bắc Ninh đổi mới và phát triền”.

Để giúp cho các nhạc sĩ, công chúng yêu âm nhạc trong tỉnh và khu vực nắm bắt đuợc nội dung, quy định thời gian sáng tác, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

     I. Mục đích, yêu cầu:

     1. Mục đích

     - Sáng tác được các ca khúc hay, chất lượng, xứng tầm với truyền thống văn hóa của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc cũng như sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới là thành phố trực thuộc Trung ương.

     - Thông qua cuộc thi tạo ra động lực thúc đẩy sự sáng tạo    cho các nhạc sĩ và công chúng yêu âm nhạc trong tỉnh và khu vực.

     - Góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước trong giới nhạc sĩ cũng như trong quần chúng nhân dân.

     2. Yêu cầu

     - Các tác phẩm tham gia cuộc thi cần tập trung phản ánh đẩy đủ về vùng đất và con người Bắc Ninh, về truyền thống văn hiến, cách mạng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh; những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và nhất là từ khi tái lập tỉnh Bắc Ninh đến nay.

     - Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải hướng vào yêu cầu của cuộc thi, khuyến khích các ca khúc có lời ca ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ thuộc, gần gũi với đời sống nhân dân, tạo tầm ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân.

     - Được vận dụng sáng tạo các dòng dân ca ở Bắc Ninh như Quan họ, Ca trù,    Trống quân, Ví… để sáng tác các ca khúc mới.

     II. Đối tượng tham gia cuộc thi

     - Các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang sinh sống và công tác tại tỉnh Bắc Ninh (Kể cả công chúng yêu âm nhạc có khả năng sáng tác các ca khúc).

     - Các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đang sinh hoạt ở các Hội Văn học Nghệ thuật trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng và mời hai tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc; các tỉnh, thành phố kết nghĩa Âm nhạc với Bắc Ninh (TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Phú Thọ).

     III. Quy cách tác phẩm và một số quy định liên quan

     1. Thể loại âm nhạc: Ca khúc.

     2. Mỗi tác giả được tham dự tối đa: 03 tác phẩm.

     3. Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tác mới, chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa công bố trên mọi hình thức ở Trung ương cũng như địa phương, không có tranh chấp bản quyền. Nếu phát hiện tác phẩm được giải vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ và bản quyền, Ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     - Sau khi công bố kết quả cuộc thi, Ban tổ chức sẽ phối hợp với tác giả được giải để công bố tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương có tác phẩm tham gia dự thi.

     - Ban tổ chức sẽ không xét giải đối với các tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước.

     -Tác giả tham gia cuộc thi là tự nguyện chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ và phải chịu trách nhiệm về pháp lý đối với các tác phẩm dự thi của mình.

     Tất cả các tác phẩm, đĩa CD hoặc các vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm tham dự cuộc thi, Ban tổ chức không trả lại tác giả và được quyền sử dụng cho công tác tuyên truyền không vì mục đích kinh doanh.

     4. Tác phẩm dự thi

     4.1. Là ca khúc có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4, gửi kèm theo đĩa CD đã thu thanh ca khúc. Không ghi họ, tên, bút danh trong tác phẩm, trên đĩa CD hoặc các vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm. Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm và giao cho Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm mã hoá các tác phẩm dự thi trước khi chuyển cho Hội đồng giám khảo tiến hành chấm các tác phẩm.

     4.2. Những thông tin cá nhân đầy đủ gửi kèm theo gồm: Họ và tên tác giả (Bút danh, nghệ danh nêu có), năm sinh, địa chỉ, điện thoại, email... phân nhạc, phần lời hoặc đồng tác giả, phỏng thơ (ghi rõ thơ của tác giả cụ thể). Các nội dung và thông tin được bỏ trong một bì thư có dán kín, đề ở ngoài bì thư các thông tin về tác giả, tác phẩm. Ban tổ chức chỉ mở phong bì này khi giải đã chấm xong, để tìm tên tác giả và những thông tin cần thiết.

     Tất cả quy định ở mục 4.1, 4.2 được bỏ trong một phong bì ghi rõ: Ca khúc dự thi “Bắc Ninh đổi mới và phát triển” gửi về địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác ca khúc về tỉnh Bắc Ninh ” Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh; Địa chỉ: số 01 Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.

     5. Đi thực tế: Các nhạc sĩ và tác giả có nhu cầu đi tham quan thực tế trong tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ giới thiệu đến các cơ quan, địa phương để các tác giả tự chủ động liên hệ đi thực tể.

     6. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không đúng Thể lệ và thời gian quy định của Ban Tổ chức và những thất lạc, hỏng hoặc chất lượng kém trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

     7Thời hạn nhận ca khúc và công bố kết quả

- Thời hạn nhận tác phẩm: Từ ngày 01/03/2018 đển hết ngày 30/10/2018 (tính theo dấu Bưu điện).
- Tổ chức chấm các tác phẩm dự thi dự kiến tháng 11 năm 2018.
- Công bố kết quả, trao thưởng cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2018, nhân dịp chào mừng thành công Đại hội lần thứ IV Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2018- 2023.

     8. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

     Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (kèm theo Giấy chứng nhận của UBND tỉnh Bắc Ninh và tiền thưởng), cụ thể như sau:

     - 01 giải Nhất, trị giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

     - 02 giải Nhì, trị giá: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)

     - 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

     - 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

     Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải thưởng động viên khác.

     9. Hội đồng giám khảo

     Hội đồng giám khảo là những người không có tác phẩm dự thi, gồm một số nhạc sĩ có uy tín của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đại diện của tỉnh do Ban tổ chức cuộc thi tham mưu với Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định thành lập.

     10. Cách thức chẩm tác phẩm

     Các tác phẩm dự thi sẽ được Hội đồng giám khảo chấm điểm theo hai vòng, sơ khảo và chung khảo. Hội đồng giám khảo có tránh nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi ban hành quy định cách thức chấm đảm bảo công bằng, dân chủ và chính xác chọn được tác phẩm có chất lượng.

     - Điểm của các tác phẩm được Hội đồng giám khảo chấm dựa trên các tiêu chí cơ bản và các thang, bảng điểm đã được Ban tổ chức thông qua.

Ban Tổ Chức

CÁC TIN KHÁC
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015-2020 (23-04-2020)
Phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt (23-04-2020)
Vĩnh biệt họa sĩ Trần Khánh Chương (19-04-2020)
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Thứ hai, ngày 25/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Nho Khiêm
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn