Giải thưởng quốc tế năm 2016

01.11.2016
1. Ảnh nghệ thuật “Hai chị em” của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự Salon tại Bosniahezegovia.

2. Ảnh nghệ thuật “Dựa vào con người” của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự Salon tại Ấn Độ.

3. Ảnh nghệ thuật “Già và trẻ” của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự Salon tại Ấn Độ.

4. Ảnh nghệ thuật “Cá ngừ” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Đồng Salon tại Croatia.

5. Ảnh nghệ thuật “Thức ăn cho vịt” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng IUP tại Ấn Độ.

6. Ảnh nghệ thuật “Hai bạn già” của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự Salon tại Ấn Độ.

7. Ảnh nghệ thuật “Che chở số 10” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng Salon tại Pháp.

8. Ảnh nghệ thuật “Che chở số 10” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng PSA tại Ukrainia. 

9. Ảnh nghệ thuật “Bắt tôm” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng PSA tại Ucrainia.

10. Ảnh nghệ thuật “Thức ăn cho vịt” của NSNA Thân Nguyên Huy chương bạc PSA tại Ucrainia.

11. Ảnh nghệ thuật “Cô gái” của NSNA Huỳnh Văn Truyền Bằng danh dự Salon tại Ấn Độ.

12.  Ảnh nghệ thuật “Mắt Chăm” của NSNA Quảng Bá Hải Huy chương Vàng FIAP tại Sebia.