Giải thưởng quốc tế năm 2015

01.11.2016
1. Ảnh nghệ thuật “Nương tựa” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng F2 tại Achentina.

2. Ảnh nghệ thuật “Hờn" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự F2 tại Achentina.

3. Ảnh nghệ thuật “Nương tựa” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng PSA tại Sebia.

4. Ảnh nghệ thuật “Phụ nữ Ba Na" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự OPA tại IReland.

5. Ảnh nghệ thuật “Cá ngừ” của NSNA Thân Nguyên Huy chương ĐồngDPW tại IReland.

6. Ảnh nghệ thuật “Cô gái có đôi mắt xanh" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự Salon tại Sebia.

7. Ảnh nghệ thuật “Cá ngừ" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự Salon tại Mecedonia.

8. Ảnh nghệ thuật “Cá ngừ" của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng Salon tại Mecedonia.

9. Ảnh nghệ thuật “Nương tựa” của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự tại Salon Trung Quốc.

10. Ảnh nghệ thuật “Đẳng Xiệp” của NSNA Nguyễn Văn Thành Huy chương Vàng FIAP tại Tây Ban Nha.

11. Ảnh nghệ thuật “Tuổi thơ” của NSNA Nguyễn Văn Thành Bằng danh dự FIAP tại Tây Ban Nha.