Giải thưởng quốc tế năm 2013

20.11.2013

Ảnh nghệ thuật “Nương tựa” của NSNA Thân Nguyên được trao Huy chương Vàng FIAP ở nội dung tự do cho ảnh màu tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 119 Toronto-Canada với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) và Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.

Ảnh nghệ thuật “Em bé Cơtu” của NSNA Đặng Văn Nở được trao Huy chương Vàng FIAP ở nội dung Chân dung nghệ thuật tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) có 4 nội dung chung cho ảnh màu và đơn sắc gồm: Tự do, Thiên nhiên, Du lịch và Chân dung nghệ thuật dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.

Tiểu thuyết “Minh sư”  của nhà văn Thái Bá Lợi được trao Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) 2013 do Hoàng gia Thái Lan thành lập vào năm 1979 và được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ có sáng tác tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á.

Phim tài liệu “chiếc chiếu của bà Bứa” của Dương Mộng Thu được trao giải Ogawa Shinsuke - Giải cao nhất hạng mục phim tài liệu Châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Yamagata 2013 Nhật Bản.