Giải thưởng Quốc tế năm 2012

11.05.2012

Ảnh nghệ thuật Từ bi của Thân Nguyên được trao 
Huy chương Đồng FIAP trong thể loại tự do cho ảnh màu tại cuộc thi ảnh quốc tế F2 Sociedad Fotografica - Argentina 2012