Giải thưởng Quốc tế năm 2011

11.05.2012


Ảnh nghệ thuật Già làng của Thân Nguyên được traoHuy chương Merit Sydney trong thể loại ảnh màu tại cuộc thi ảnh Quốc tế tại Sydney