Giải thưởng Quốc tế năm 2009

28.12.2010
 
1/ Ảnh nghệ thuật TẮM của  Thân Nguyên được trao cúp bạc PSA trong cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 76 tại Mỹ và cúp đồng FIAP trong cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 5 tổ chức tại Việt Nam.

2/ Ảnh nghệ thuật NỤ CƯỜI của  Thân Nguyên được trao cúp bạc tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Bỉ.