Giải thưởng Quốc gia năm 2018

03.01.2019

1/ Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học  - Nghệ thuật Việt Nam

1. Tác phẩm Phơi cơn mưa lên chiều của của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh  - giải Khuyến khích

2. Tác phẩm Gia đình vooc Chà vá chân nâu của NSNA Hà Phước Thạnh - giải Khuyến khích

3. Tác phẩm Nữ hoàng linh trưởng của Biên đạo múa Lê Hoàng Châu - Giải C