Giải thưởng Quốc gia năm 2016

08.05.2018


1/ Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học  - Nghệ thuật Việt Nam

1. Tác phẩm Chuẩn bị cho ngày mai của NSNA Huỳnh Nam Đông - giải C

2. Tác phẩm Đi tìm huyền thoại cho đất của của nhà văn Nguyễn Nhã Tiên - giải Khuyến khích

3. Tác phẩm Thằng nớ con nhà ai của nhà văn Trương Điện Thắng - giải Khuyến khích

4. Tác phẩm Đà Nẵng đẹp như mơ của nghệ sĩ Đinh Gia Hòa - giải Khuyến khích.

5. Tác phẩm Chim Hải âu và người lính đảo của nghệ sĩ Lê Hoàng Châu - giải Khuyến khích.

 

2/ Giải thưởng Hội Nhiếp ảnh Việt Nam

1. Tác phẩm Nhịp thời gian của NSNA Phan Ngọc Hợi - giải A


3/Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam

1. Tác phẩm "Hội An xưa" của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh - Giải C

4/ Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam:

1. Tác phẩm Chim công kể chuyện (ca khúc) của nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh - giải A

2. Tác phẩm Cõi tạm nhạc sĩ Quang Khánh - giải C

4. 15 bài báo viết về âm nhạc (nghiên cứu, lí luận, phê bình) của nhạc sĩ Trương Đình Quang – giải B.

5.  Tác phẩm Thành phố em ngỡ có phép tiên (ca khúc) của nhạc sĩ Phạm Quang Trung - giải C.

6. Tác phẩm Tiếng đàn buôn em (ca khúc) của nhạc sĩ Trần Quang Tâm, Hoàng Minh Tâm - giải C.
 

5/ Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

1. Vai diễn Thúy Thanh trong vở diễn "Phúc thần Thoại Ngọc Hầu" của NS Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Huy chương Vàng.

2. Vai diễn Châu Thị Vĩnh Tế trong vở diễn "Phúc thần Thoại Ngọc Hầu" của NS Huỳnh Thị Minh Hải – Huy chương Vàng. 

3. Vai diễn Thoại Ngọc Hầu trong vở diễn "Phúc thần Thoại Ngọc Hầu" của NS Tô Văn Kỳ – Huy chương Vàng.

4. Vai diễn Trần Phong trong vở diễn "Như những tượng đài" của NS Phan Văn Quang – Huy chương Vàng.

5. Vai diễn Vũ sử  trong vở diễn "Phúc thần Thoại Ngọc Hầu" của NS Mai Thị Thu Thảo – Huy chương Bạc.

6. Vai diễn Vũ Văn Dõng trong vở diễn "Phúc thần Thoại Ngọc Hầu" của NS Nguyễn Tấn Đông – Huy chương Bạc.

7. Vai diễn Thanh Xuân trong vở diễn "Như những tượng đài" của NS Nguyễn Thị Bích Phượng – Huy chương Bạc.

8. Vai diễn Thiếu tá ngụy trong vở diễn "Như những tượng đài" của NS Văn Bá Huỳnh – Huy chương Bạc.


6/ Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thức 36:

1. Tác phẩm Dick Huges của Nhóm tác giả Lê Minh Đưc và Hải Thủy - Huy chương Bạc.

2. Tác phẩm Cho vơi đi nỗi đau của Nhóm tác giả Đặng Quốc Phồn và Ngọc Tấn - Bằng khen.

3. Tác phẩm Ký Ức trong mưa của Nhóm tác giả: Trà Xuân Phong, Quang Thành và Thế Phong- Bằng khen.

4. Tác phẩm Tình người đi mở cõi của Nhóm tác giả: Nhật Hoàng, Thoại Nguyên, Lê Sương, Phùng Yên, Quang Tấn, Hữu Việt - Bằng khen.


7/ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tác phẩm "Vọc chà vá chân nâu từ Sách đỏ đến thiên nhiên" của NSNA Huỳnh Văn Truyền - Huy chương Bạc.