Giải thưởng Quốc gia năm 2007

19.12.2012


GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC :

1/Nhạc sĩ PHAN NGC

2/Biên đạo múa - Nghệ sĩ ưu tú LÊ HUÂN (Nguyễn Thế Huân) - Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ múa Thành phố.
 

DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN:

Nghệ sĩ TRN ĐÌNH SANH - Giám đốc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Thành phố.
 

DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ:

1/NGUYN NINH - Nhạc công Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

2/PHM THANH T- Nhạc công Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

3/TRÍ TRUNG - Đạo diễn phim Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng

4/PHAN HNG HÀ - Biên đạo múa  Đoàn ca múa nhạc Quân khu V

5/NGUYN MINH CHÍNH - Ca sĩ  Đoàn ca múa nhạc Quân khu V

6/NGUYN HOÀNG - Nhạc sĩ

7/NGUYN MNH TU - Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ.