Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2016

19.10.2016

1.Tập thơ Nơi phòng đợi của Phan Thanh Quế 

2. Ca khúc Tiếng vọng Phong Nha của Đinh Gia Hòa 

3. Tranh khắc gỗ Hội An xưa của Nguyễn Tường Vinh 

4. Tập sách ảnh Nhịp thời gian của Phan Ngọc Hợi 

5. Tập sách Một thể loại múa cách mạng mang bản sắc dân tộc Việt Nam của Lê Huân