Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2013

12.12.2013

1/ GƯƠNG MẶT VÀ CẢM NHẬN – Tập chân dung văn học của nhà văn  Thanh Quế

2/ ÂM NHẠC DÂN TỘC CHĂM – SỰ GIAO THOA GIỮA NHẠC CHĂM VÀ NHẠC VIỆT – Tập nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn của nhạc sĩ Trần Hồng

3/ SÔNG HÀN ĐIỂM ĐẾN - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Phan Ngọc Hợi

4/ TRONG QUÊN LÃNG – Phim tài liệu của nhóm tác giả Đoàn Lê, Xuân Quang

5/ HOA VEN SÔNG – Múa của biên đạo múa Lê Thị Thu Hoài, Hội An