Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2008

28.12.2010
 
1/ CÂY DỪNG THIÊNG - Tiểu thuyết của Đỗ Xuân Đồng

2/ ĐỘC TẤU VÀ ĐỆM CA KHÚC GUITARE - Tập sách của Phạm Văn Sơn

3/ TAM TINH TÂM PHỤC - Múa của Lê Huân - Trúc Lam

4/ CÁC MẶT NẠ TUỒNG - Nghiên cứu sưu tầm của Nguyễn Vĩnh Huế

5/ BIỂN MẶN TÌNH NGƯỜI - Tranh lụa của Hồ Đình Nam Kha

6/ CÙNG HÒA NHỊP -Ảnh nghệ thuật của Sâm Ngọc

7/ NHỚ ĐẢO -Phim tài liệu của nhóm tác giả: Huỳnh Hùng, Trí Trung, Lê Đình Mai, Lâm Minh Sơn

8/ VĂN HÓA DÂN GIAN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG - Nghiên cứu văn nghệ dân gian của nhiều tác giả (Hội Văn nghệ dân gian)