Đại hội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

10.10.2018