Đại hội Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

14.01.2019