Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” 2024

04.03.2024
P.V
Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (01/01/1964 01/01/2024), hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên – Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”.

Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” 2024

Thời gian cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 15/4/2024 (theo dấu bưu điện).

Đối tượng: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; người nước ngoài đang công tác, học tập, sinh sống tại Thái Nguyên.

Bài dự thi được trình bày dưới dạng văn xuôi (không sử dụng các loại hình có tính chất hư cấu) của 01 tác giả hoặc nhóm tác giả theo chủ đề Cuộc thi.

Nội dung bài dự thi: Nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với Bác Hồ; Khẳng định vị trí, vai trò của ATK Định Hóa và các địa điểm, di tích lịch sử khác trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động của Bác Hồ.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết dưới dạng văn xuôi (không sử dụng các loại hình có tính chất hư cấu) của 01 tác giả hoặc nhóm tác giả theo chủ đề Cuộc thi.

Giải thưởng cho các tác giả (nhóm tác giả) đoạt giải Cuộc thi, cụ thể: 01 Giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng; 03 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng; 05 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên – Số 28, đường Phan Đình Phùng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 0912.039.880; Email: toasoan@baothainguyen.vn.