Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Yêu nước, thương dân là gốc rễ của đạo đức Hồ Chí Minh
Giáo sư Vũ Khiêu là một nhà khoa học lớn.

Ông đã từng có nhiều công trình nghiên cứu và tác phẩm viết về văn hoá, đạo đức; ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và phỏng vấn Giáo sư về Đạo đức Hồ Chí Minh- một vấn đề hệ trọng mà Đảng ta đang triển khai thành cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.P.V: Hiện nay Đảng ta đang phát động Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động này đã có những tác động gì đến lối sống của nhân dân ta?

G.S Vũ Khiêu: Cuộc vận động đã được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp trên mọi miền của đất nước cũng như ở mọi ngành, mọi cấp, ở mỗi tầng lớp xã hội. Cuộc vận động đã thức tỉnh mọi người, từ trong mọi hoàn cảnh, thấy rõ được tầm tư tưởng rộng lớn, những tình cảm mãnh liệt và những hành vi sáng ngời đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kết quả đạt được có thể gọi là to lớn nhưng dù sao vẫn chỉ ở bước đầu. Tôi nghĩ rằng, bước vào năm mới, việc giáo dục, động viên nhân dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ được tiến mạnh hơn nữa, nghĩa là đi vào chiều sâu, tạo được chuyển biến căn bản trong toàn bộ lối sống của con người và củng cố vững chắc kết quả học tập Bác Hồ trên một nền tảng thực sự vững chắc.

P.V: Theo Giáo sư, đạo đức Hồ Chí Minh  được xây dựng trên những nền tảng nào?

G.S Vũ Khiêu: Chính đạo đức của Hồ Chí Minh không phải do tự nhiên mà có, không phải do tiếp thu lời dạy của thánh hiền mà có và cũng không phải do đọc sách Mác-Lênin mà có. Quá trình tạo nên ở Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức tiêu biểu cho tinh hoa của dân tộc và nhân loại, là một quá trình đầy gian nan, thử thách. Hồ Chí Minh sẽ không thể trở thành lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, không thể trở thành ngọn cờ của đạo đức trong thời đại ngày nay, nếu như Người không sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt của một gia đình yêu nước và một quê hương anh hùng, nếu như Người không được chứng kiến nỗi đau khổ của nhân dân trước sự áp bức tàn bạo của thực dân và phong kiến. Lòng yêu nước và thương dân ngày một sâu sắc đã đem lại cho Người quyết tâm sắt đá là quyét sạch mọi quân xâm lược và đánh đổ mọi thế lực cường bạo để đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đây là điều quan trọng bậc nhất đã tạo nên đạo đức của Người và trở thành nền tảng tinh thần vững chắc nhất cho đạo đức ấy.Đạo đức đó là gì? Trước hết, đó là lý tưởng sống của Người, là động cơ thôi thúc mọi ý nghĩ và việc làm của Người. Động cơ ấy không phải là lợi ích tầm thường của cá nhân, không phải hạnh phúc nhỏ hẹp của gia đình. Động cơ ấy là độc lậptự do, cái quý nhất ở trên đời. Đối với Hồ Chí Minh, cái động cơ đáng gọi là nền tảng của đạo đức ở Người chỉ có một điều này mà thôi. Người nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”*.Ngày nay, muốn thực sự nắm được tinh thần đạo đức Hồ Chí Minh thì ít nhất phải có một chút ham mê như của Bác làm nền tảng cho đạo đức của mình đã. Nếu trong lòng mỗi người không có chút ham mê dù nhỏ bé nào của Hồ Chí Minh thì làm sao có thể với tới đạo đức của Người được? Nếu như trong lòng mỗi người đã chứa đầy những ham mê ích kỉ, xấu xa ngược hẳn với ham mê của Hồ Chí Minh, nếu như ham mê của mình chỉ là danh lợi, địa vị, chỉ là nhà cao, cửa rộng, chỉ là tiền gửi ngân hàng… trong lòng còn chút nào dành cho lòng ham mê đối với danh dự Tổ quốc, với sự phồn vinh của đất nước và với hạnh phúc của đồng bào.

 

Giáo sư Vũ Khiêu

P.V: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng rất quan tâm đến người tốt, việc tốt, đọc báo thấy có tấm gương tốt là Người biểu dương và tặng huy hiệu cho những người ấy. Giáo sư thấy ý nghĩa việc làm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

G.S Vũ Khiêu: Hồ Chí Minh đã cùng Đảng ta lãnh đạo toàn thể nhân dân làm cách mạng tháng Tám, lại cùng với nhân dân chiến đấu kiên cường, bất khuất qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại. Lòng ham muốn tột bậc của Bác Hồ lúc đó cũng là lòng ham muốn sâu sắc của toàn thể nhân dân vì độc lập của Tổ quốc và vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Việc tốtngười tốt là những điều mà toàn dân quý trọng và theo gương, những điều mà mọi người cùng ham mê thực hiện.Ngày nay, những người tốt và việc tốt đều là những hiện tượng đáng yêu quý, đáng kính trọng trong xã hội ta, nhưng riêng đối với những người chẳng có chút ham mê nào như của Bác đối với lợi ích chung của dân tộc, đối với tiền đồ của đất nước, đối với việc xóa đói, giảm nghèo, đối với cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của đồng bào yêu quý thì thử hỏi trong lòng họ, họ thiết gì quan tâm đến việc người tốt và việc tốt.
 
P.V: Theo Giáo sư thì ngày nay nên làm như thế nào để việc học tập và làm theo gương đạo đức đi vào chiều sâu của lòng người và trở thành bền vững?

G.S Vũ Khiêu: Tôi nghĩ rằng những điều mà Bác Hồ đã răn dạy, những chủ trương giáo dục của Đảng về đạo đức, việc học tập và giảng dạy trong nhà trường, cuộc sống lành mạnh trong mỗi gia đình đều phải được huy động để thực hiện một cách đồng bộ và đầy đủ. a. Trong mỗi gia đình, ngay từ khi những đứa trẻ mới ra đời đã phải ngăn chặn xu hướng ích kỉ của chúng. Phải ngay từ đầu, vừa dạy cho chúng lòng yêu quý cha mẹ, ông bà, vừa mở rộng lòng yêu thương ấy đối với bè bạn của chúng, dạy chúng biết quý trọng họ hàng, biết xót thương trước mọi sự thiếu thốn, vất vả và đau khổ của người khác. Đạt được điều này, đứa trẻ lớn lên sẽ cảm thấy niềm vui khi làm được việc có ích cho những người xung quanh và bước đầu xác định trong cuộc đời của chúng một niềm ham mê tích cực theo hướng của Bác Hồ. Nghĩa là ham mê phát triển trí tuệ, tài năng để phục vụ cho nhân dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, vinh dự của dân tộc Việt Nam. Có một chút ham mê như của Bác, là có được một miếng đất thuận lợi, một nền tảng để gieo trên đó những mầm non của đạo đức Hồ Chí Minh.
b. Nếu có được cuộc sống đạo đức trong gia đình như thế, thì tất cả cán bộ, công nhân viên, những người làm việc trong cơ quan, đoàn thể mới có thể đoàn kết, thương yêu nhau, mới xác định được trách nhiệm chung đối với đơn vị công tác cũng như đối với lợi ích của cả dân tộc. Có như thế mới dần dần củng cố được lòng tin yêu lẫn nhau, mới cùng hứng thú trước những mẩu chuyện người tốt, việc tốt, mới biến trách nhiệm của mình thành một ham mê trong cuộc sống hàng ngày. Có như thế mới tạo nên được một dư luận lành mạnh, biết lên án và khinh bỉ những hành vi tham ô, gian lận, cùng mọi tệ nạn xã hội, gây tổn hại cho đất nước. Có như thế mới nảy sinh từ trong lòng mình ý nguyện học tập Bác và làm theo tấm gương của Bác.
c. Nếu trong gia đình cũng như ở mỗi cơ quan, đoàn thể, những người có trách nhiệm không nghĩ tới điều này mà lại chỉ vun vén cho bản thân, làm gương xấu cho người khác, nhất là cho con cháu mình thì tác hại sẽ khôn lường. Nếu cha mẹ trong gia đình chỉ nêu gương xấu cho con cái bằng cách dung túng cho chúng cuộc sống ích kỉ, ăn chơi, hưởng lạc, thì làm sao lớn lên, chúng có thể tránh được sự sa ngã và hư hỏng, còn nói gì đến học tập và làm theo gương đạo đức của Bác Hồ?Trong những gia đình sống theo kiểu nói trên thì mỗi việc làm của gia đình ấy đều tạo nên một sự ngăn cách giữa cuộc sống của những con người trong gia đình ấy với đạo đức của Bác Hồ. Mỗi việc làm mất đạo đức của họ đều là những nhát cuốc bổ vào hạnh phúc của gia đình, đều đẩy con cái đi vào tội lỗi, tước bỏ ở bản thân mình và ở con cái mình những phẩm chất cao quý của những con người thực sự là người.

P.V: Theo Giáo sư, để góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập và noi gương Bác Hồ thì Đảng ta và Nhà nước ta nên có những biện pháp gì hơn nữa?

G.S Vũ Khiêu: Đảng ta từ ngày ra đời đã tranh thủ được sự đồng tình của quảng đại quần chúng, chính vì đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi đầy những phẩm chất kiên cường, bất khuất của những người cộng sản theo gương Bác Hồ. Mọi suy nghĩ và hành động của họ đều là sản phẩm tất yếu của niềm ham mê vô hạn đối với độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Ngày nay, trong Đảng thực sự đã nảy sinh những tấm gương người xấu, việc xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nhưng trên con đường tiến bộ của lịch sử, đặc điểm của Đảng là phải bao gồm những người sáng suốt nhất và kiên quyết nhất. Đó là quy luật phát triển của xã hội, là điều kiện tồn tại và vững mạnh của Đảng. Đảng nhất thiết sẽ kiên quyết gạt bỏ mọi phần tử thoái hóa để xứng đáng là ngọn cờ của nhân dân và dân tộc ta trong thời đại ngày nay.Về mặt Nhà nước, tôi nghĩ rằng những năm tới phải là những năm bộ máy chính quyền sẽ được củng cố, sẽ gạt bỏ hết những phần tử thoái hóa để trở thành một nhà nước trong sạch và vững mạnh của dân, do dân và vì dân. Trước mắt, tôi nghĩ rằng Nhà nước nên nghiêm túc thực hiện chức năng pháp quyền của mình. Đối với những kẻ tham nhũng, gian lận, sống giàu sang trên sự thiếu thốn và đau khổ của nhân dân, thì những kẻ đó không thể răn dạy chỉ bằng tổ chức học tập lời nói và việc làm của Bác Hồ mà Nhà nước ta phải học tập Bác ngay tấm gương kiên quyết của Bác trong thi hành pháp luật của Nhà nước, để thẳng tay trừng trị không thương tiếc đối với những kẻ bất nhân, bất nghĩa ấy.Nói tóm lại, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ ngày càng đi vào chiều sâu với những biện pháp rất thiết thực và với sự tham gia đồng bộ của toàn Đảng, toàn dân từ trong cả xã hội và ở mỗi gia đình.

P.V: Xin cảm ơn G.S!
 

                                                                                                 VŨ ĐẢM ( thực hiện)
CÁC TIN KHÁC
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (07-08-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31-07-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (15-07-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (02-07-2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam (18-06-2019)
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh (11-06-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay (29-05-2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (20-05-2019)
Bác Hồ với văn hóa nghệ thuật (10-05-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền (02-05-2019)
Những lời dạy của bác Hồ về tu dưỡng đạo đức trong cán bộ Đảng viên (25-04-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ (16-04-2019)
Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (08-04-2019)
Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá (01-04-2019)
Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (25-03-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19-03-2019)
Đoàn kết theo di chúc của Bác (11-03-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm 'Sửa đổi lối làm việc' (05-03-2019)
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế (22-02-2019)
Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (18-02-2019)
Chủ Nhật, ngày 25/08/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn