Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Trọng dụng nhân tài và nghệ thuật dùng người cho dân, cho nước của Bác Hồ

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đến việc lựa chọn người có đức, có tài cho dân, cho nước.

Người cho rằng vấn đề cán bộ là một trong những nhân tố quyết định đối với sự nghiệp cách mạng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", “bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công”.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, trước mỗi bước ngoặt của đất nước, cùng với Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách sáng tạo lý luận Mác - Lênin với kinh nghiệm thế giới và thực tiễn cách mạng Việt Nam để đào tạo, rèn luyện, lựa chọn, bố trí cán bộ một cách đúng đắn. Bác cho rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, người cán bộ phải có đủ cả đức và tài, phẩm chất và năng lực không thể thiếu một mặt nào. Người nói: "Có tài phải có đức. Có tài không có đức, có hại cho nước… Người cán bộ tốt nhất thiết phải là người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phẩm chất và năng lực cán bộ phải được thể hiện trên kết quả công tác thực tiễn, qua việc thực hiện những nhiệm vụ được giao".

Hồ Chủ tịch đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ và nghiêm khắc phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Người rất quan tâm đến việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa và phát triển trong công tác cán bộ. Bác chỉ rõ: “Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ, còn cán bộ trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các đồng chí già có kinh nghiệm”.

Đồng thời, Bác rất quan tâm đến trí thức, Bác nói: “Để xây dựng nước nhà, chúng ta cần càng ngày càng nhiều trí thức tốt. Đảng và chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ trí thức ngày nay càng ngày càng tiến bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm trí thức mới”.

Ngay khi cách mạng Tháng Tám mới thành công, Bác Hồ rất quan tâm đến trọng dụng nhân tài và nghệ thuật dùng người. Theo Bác, nghệ thuật dùng người là ở chỗ “xem người ấy xứng với việc gì, nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ cũng không được việc”. Nghệ thuật dùng người còn phải biết cân nhắc cán bộ đúng lúc, đúng chỗ”, “Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay”, vì vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ”.

Chính nhờ những quan điểm, tư tưởng đúng đắn, sáng suốt đó nên khi đất nước mới giành được độc lập còn vô vàn khó khăn, cả thù trong giặc ngoài, Bác Hồ và Đảng ta đã rất thành công trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân qua công tác cán bộ. Bác Hồ đã mời một số nhân sĩ, trí thức, quan lại của chế độ phong kiến nhưng có kiến thức, kinh nghiệm ra giúp nước. Trong số đó có cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên là Thượng thư bộ hình ra làm Trưởng ban thường trực Quốc hội, cụ Huỳnh Thúc Kháng nguyên là Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau là Phó Chủ tịch nước, cụ Phan Kế Toại nguyên là Khâm sai Đại thần ra làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ,…

Năm 1946, trước khi sang Pháp, Bác Hồ đã tin tưởng trao toàn quyền điều hành đất nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và chỉ dặn một câu “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đó là lúc tình hình đất nước hết sức khó khăn, phức tạp mà Bác vẫn giao quyền cho một nhân sỹ, trí thức không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bằng cách ứng xử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ được tất cả những tinh hoa của dân tộc đến với cuộc kháng chiến cứu nước và kiến quốc. Nhiều trí thức ở nước ngoài có học vị, thu nhập cao nhưng đã tự nguyện về giúp nước như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, một chuyên giao cao cấp về vũ khí ở Đức, giáo sư toán học Lê Văn Thiêm, người Việt Nam đầu tiên được phong giáo sư ở trường Đại học Zurich (Thụy Sỹ), nhà nông học Lương Định Của, tiến sỹ y khoa Đặng Văn Ngữ ở Nhật Bản, giáo sư Phạm Huy Thông, bác sỹ Trần Hữu Tước , bác sỹ Nguyễn Khắc Viện...

Đồng thời, nhiều trí thức tiêu biểu như giáo sư Tạ Quang Bửu, giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Hồ Đắc Di, luật sư Phan Anh, giáo sư Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Ngụy Như Kon Tum, bác sỹ Vũ Đình Tụng… đều được trọng dụng để phát huy tài năng phục vụ đất nước. Đặc biệt, Bác Hồ đã phân công đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách quân đội, là người chưa từng qua bất kỳ một khóa học quân sự nào, một thầy giáo dạy Sử ở trường tư thục Thăng Long và sau đó phong thẳng lên Đại tướng. Đại tướng đã trở thành một thiên tài quân sự - đó là việc phát hiện và trọng dụng nhân tài của Bác. Nhiều đồng chí được Bác Hồ chọn, giao việc như đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh… đều trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước.

Trọng dụng nhân tài và nghệ thuật dùng người cho dân, cho nước của Bác Hồ mãi mãi là bài học vô cùng quý giá và sâu sắc để chúng ta tiếp tục học tập, phát huy.

NGUYỄN THẾ TRUNG (Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương)

(baomoi.com)CÁC TIN KHÁC
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân (20-04-2017)
Tư tưởng “Nói thì phải làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20-03-2017)
Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (01-03-2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác xây dựng Đảng và đạo đức cách mạng (03-02-2017)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vấn đề xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong thanh niên hiện nay (12-01-2017)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế với văn hóa (06-12-2016)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam (14-11-2016)
Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử (17-10-2016)
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm (03-10-2016)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và hợp tác quốc tế (19-09-2016)
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - Sự hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh (31-08-2016)
Tư tưởng tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ tư tưởng đến hành động (08-08-2016)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục thanh niên (12-07-2016)
Bác Hồ đã hỗ trợ hoạt động ngoài mặt báo hiệu quả thế nào? (21-06-2016)
Khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh - biểu tượng của truyền thống hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Việt Nam (06-06-2016)
Sống gần dân, thương dân và vì dân (19-05-2016)
Học tập và làm theo gương Bác phải từ chữ Tâm (11-05-2016)
Học tập gương đọc sách của Bác Hồ (19-04-2016)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với điện ảnh cách mạng Việt Nam (21-03-2016)
Thơ Bác Hồ viết về phụ nữ “Lòng vàng gan sắt nào đà kém ai” (04-03-2016)
Chủ Nhật, ngày 25/08/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn