Thông tin văn nghệ
Thể lệ Cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới”

Thực hiện Kế hoạch số 937/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo và Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới” tại 02 khu vực Vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới”, với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới theo tinh thần Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về những kết quả xây dựng nông thôn mới trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Tạo điều kiện để các nhà nhiếp ảnh trên cả nước đi thực tế sáng tác và công bố các tác phẩm nhiếp ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới” trên cả nước, đặc biệt là khu vực Vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký không được tham gia dự thi).        

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

1. Đề tài: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới”

- Thể hiện cuộc sống lao động thường ngày của người dân trong việc xây dựng quê hương, đất nước, con người, đặc biệt trong việc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới.

- Ca ngợi “Gương người tốt, việc tốt” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, giới thiệu 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ca ngợi tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.

- Cụ thể hoá công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng hình ảnh.

- Giới thiệu các mô hình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, ưu tiên các tác phẩm chụp về 02 khu vực Vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

- Phê phán những thói hư, tật xấu, xuống cấp về đạo đức xã hội; vi phạm quy định về vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân.

2. Quy định về tác phẩm tham gia dự thi

- Tác phẩm dự thi chưa tham gia các cuộc thi ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh ViệtNamtổ chức.

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng.

- Ảnh dự thi được chia làm 2 loại, gồm: Ảnh đơn (ký hiệu: A) và ảnh bộ (ký hiệu: B).

+ Ảnh đơn: Mỗi tác giả được gửi tối đa 08 ảnh.

+ Ảnh bộ: Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 bộ, mỗi bộ là 1 tác phẩm từ 04 đến tối đa 08 ảnh.

- Ảnh dự thi không ép plastic, không ép lên bìa cứng.

- Cỡ ảnh dự thi là 18x24 cm và kèm theo 1 đĩa CD hoặc DVD chứa file ảnh dự thi với kích thước là 30x40 cm hoặc 30x45 cm, độ phân giải 300 pixel/inch, để Ban Tổ chức phóng ảnh triển lãm và in sách phục vụ cho công tác triển lãm, tuyên truyền rộng rãi trong cả nước.

- Ảnh dự thi phải ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ và số điện thoại liên hệ sau ảnh và dưới file.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định, hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng ảnh đơn:

- 01 giải Nhất: 15.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

- 01 giải Nhì: mỗi giải 8.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

- 01 giải Ba: mỗi giải 5.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

- 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

2. Cơ cấu giải thưởng ảnh bộ:

- 01 giải Nhất: 15.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

- 01 giải Nhì: mỗi giải 8.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

- 01 giải Ba: mỗi giải 5.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

- 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ, Bằng chứng nhận của Bộ VHTTDL và Hội NSNAVN.

3. Giải Phong trào: 02 giải Phong trào: mỗi giải 8.000.000đ, dành cho các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương đã vận động, tổ chức được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Các tác phẩm đoạt giải Ba trở lên được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh ViệtNamcấp Bằng chứng nhận và được tính điểm cấp tỉnh theo Quy chế của Hội.

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

1. Tuyển chọn tác phẩm để triển lãm, tuyên truyền:

- Tác phẩm dự thi Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

- Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia đạt giải và được chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền.

- Ban Tổ chức dự kiến tuyển chọn 200 tác phẩm có chất lượng tốt để trưng bày, triển lãm. Mỗi tác phẩm chọn để trưng bày triển lãm được trả nhuận treo 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi để phục vụ công chúng dưới mọi hình thức không kinh doanh.

2. Về sử dụng tác phẩm và bản quyền tác giả:

- Tác giả phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm đạt giải và tác phẩm được Ban Giám khảo xét chọn để sử dụng trong hoạt động tuyên truyền, nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng, tiền nhuận treo và giấy chứng nhận.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

VII. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN  TÁC PHẨM

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Tính từ ngày phát động đến hết ngày 15/9/2016 (tính theo dấu của Bưu điện).

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

Tác phẩm dự thi gửi về 1 trong 2 địa chỉ sau:

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Liên hệ: Bà Lê Thị Thảo-Thành viên Ban Tổ chức, số điện thoại: 0972.798.299; Email: lethaoms76@gmail.com).

- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 418, La Thành, Đống Đa, Hà Nội (Liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn-Thành viên Ban Tổ chức, số điện thoại: 0919.893.388; Email: nhiepanh.dhvh@gmail.com).

VIII. BAN GIÁM KHẢO:

Ban Giám khảo cuộc thi do Ban Tổ chức cử và ra quyết định thành lập.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá, Tạp chí Nhiếp ảnh Việt Nam, Website: www.vhttcs.org.vn, www.huc.edu.vnwww.vapa.org.vn

Lễ tổng kết, trao giải thưởng (Thời gian và địa điểm) Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, sự phối hợp tổ chức của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin-Triển lãm, Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trường Văn hoá Nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi thành công tốt đẹp./.    
CÁC TIN KHÁC
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Thứ ba, ngày 25/02/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn