Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Quan điểm đoàn kết Hồ Chí minh-Một góc nhìn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, hầu như ở đâu, làm gì và thời điểm nào Bác cũng suy ngẫm phải làm như thế nào để giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Chính quan điểm sáng ngời và hành động mẫu mực của Người đã, đang và mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Thực tế cho thấy, trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như sau ngày hòa bình thống nhất đất nước cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn theo đuổi chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, do đó đã tạo nên sức mạnh vĩ đại, không trở lực nào ngăn cản được, đó là con đường tất yếu dẫn dắt cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù đầy gian lao khổ hạnh và mất mát hy sinh, nhưng đã đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, minh chứng bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, minh chứng bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước thu non sông về một mối, đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Bốn mục đích hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Mặt trận : Muốn thống nhất, phải có hòa bình. Muốn độc lập thì phải thống nhất. Muốn thật sự độc lập thì phải có dân chủ. Bốn điểm đó như bầu trời có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc; như một năm có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông; không thể tách rời nhau, không thể thiếu một điểm nào”(1).

Đúc kết bài học đoàn kết từ trong giai đoạn cả nước trường kỳ kháng chiến, sau 35 năm hòa bình thống nhất đất nước chúng ta vẫn đang nghiêm túc thực hiện quan điểm đoàn kết, thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ Trung ương đến địa phương cơ sở, từ đảng viên đến quần chúng, từ cán bộ đến dân thường đều rất rõ ý nghĩ, tầm quan trọng của vấn đề đoàn kết, theo đó đã không ngừng chung tay góp sức làm cho sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, của cả cộng đồng ngày càng vững chắc, đó là cơ sở tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn, không gì sánh nổi để chúng ta có thể vượt qua những thách thức trở ngại trong thời kỳ mới, đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên ngang tầm thời đại, để Việt Nam“to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như mong muốn của Bác Hồ.

Tuy nhiên từ trong thực tế, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, ở nơi này nơi khác, ở cấp nọ cấp kia, tình trạng đoàn kết theo kiểu xuôi chiều, theo kiểu “nín thở qua cầu” nhằm thực hiện ý đồ vụ lợi chính trị cá nhân đang ngang nhiên tồn tại, tạo ra tâm lý âm ỉ bức xúc trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy:“…Nền có vững, nhà mới chắc chắn, gốc có tốt thì cây mới tốt tươi. Trong chính sách đoàn kết cần phải chống hai khuynh hướng sai lầm : Cô độc hẹp hòi và đoàn kết vô nguyên tắc. Phải lấy công tác mà củng cố đoàn kết. Phải lấy đoàn kết mà đẩy mạnh công tác” (2).

Những “hạt sạn” trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách đoàn kết mà chúng ta đang đối mặt, đó cũng là điều tất nhiên bởi mặt trái của xã hội còn nhiều vấn đề tác động tiêu cực đến quá trình thực hiện chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Trong 15 năm qua chúng ta đã đồng tâm nhất trí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, theo đó chất lượng và hiệu quả đời sống của cộng đồng dân cư ngày một tốt đẹp hơn, tình làng nghĩa xóm ấm áp hơn, rõ ràng Cuộc vận động trên đã tạo ra một sản phẩm xã hội đáng được trân trọng, và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả hơn, tốt đẹp hơn khi tiếp tục chung tay giữ gìn và phát huy, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào rộng lớn này.

Trong Lời kêu gọi gởi đồng bào cả nước nhân dịp Quốc khánh Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lần thứ 11, Bác Hồ đã viết:“…Để làm tròn nhiệm vụ ấy, toàn dân ta phải đoàn kết rộng rãi hơn nữa trong Mặt trận Tổ quốc.

Cán bộ phải đoàn kết nhất trí, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước…”(3).

Suy ngẫm về sự khuyên răn của Bác Hồ ở phạm trù đoàn kết, thì mỗi cán bộ, đảng viên của chúng ta  suốt cuộc đời cũng không thể học hết những gì Người đã dạy bảo, nhưng hãy luôn nhớ câu đúc kết có tính bất hủ đầy chân lý của Người:“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Mai Mộng Tưởng

 

 

 

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, tập 7, trang 438-439

(2) Sdd, trang 438

(3) Sdd, tập 8, trang 248

                                                           

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân (09-12-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng (25-11-2019)
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức” (18-11-2019)
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (28-10-2019)
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực (14-10-2019)
Giá trị soi đường của tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07-10-2019)
Phát triển văn hóa theo Di chúc của Bác Hồ (23-09-2019)
Tấm lòng Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng (09-09-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (07-08-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31-07-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (15-07-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (02-07-2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam (18-06-2019)
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh (11-06-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay (29-05-2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (20-05-2019)
Bác Hồ với văn hóa nghệ thuật (10-05-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền (02-05-2019)
Những lời dạy của bác Hồ về tu dưỡng đạo đức trong cán bộ Đảng viên (25-04-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ (16-04-2019)
Thứ năm, ngày 12/12/2019
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn