Thông tin văn nghệ
Cuộc thi thiết kế biểu trưng (Logo) “Trường học xanh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-STNMT ngày 14/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) “Trường học xanh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Chọn một (01) thiết kế tiêu biểu có ý nghĩa về môi trường để ghi nhận các trường có nỗ lực cao và đạt tiêu chí bảo vệ môi trường, được công nhận “Trường học xanh”.

b) Góp phần tuyên truyền, phổ biến bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục, từng bước hoàn thành nhiệm vụ trong danh mục dự án ưu tiên tại Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” là “Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục thành phố”.

2. Yêu cầu:

Tác phẩm dự thi phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau:

1. Đảm bảo về mặt ý nghĩa bảo vệ môi trường.

2. Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: Thẩm mỹ, khoa học, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng.

3. Dễ dàng sử dụng các hình thức và vật liệu khác nhau để thể hiện biểu tượng trong hoạt động truyền thông.

4. Không được vi phạm thuần phong mỹ tục của ViệtNam, sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu trưng nào trong và ngoài nước.

II. ĐỐI TƯỢNG:

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham dự, không phân biệt tuổi, giới tính.

III. TÁC PHẨM DỰ THI:

1. Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, được thể hiện trên giấy trắng dày, cứng, khổ A4 (21cm x 29,7cm); mẫu có chiều rộng không quá 15cm (đặt giữa khổ giấy); phía dưới bên phải trang giấy có một mẫu Logo thu nhỏ, có chiều rộng tối đa 2,5cm; Logo không được sử dụng quá 04 màu.

2. Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào. Mặt sau, góc phải, phía dưới ghi một mã gồm 05 kí tự (chữ hoặc số) do người dự thi tự chọn. Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích (không quá 300 từ). Một phong bì nhỏ, bên trong có đơn đăng ký dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì sau khi chấm xong vòng sơ khảo.

3. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế, một tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bài thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn. Trường hợp 02 người dự thi ghi mã tự giống nhau, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đánh mã số riêng cho 02 tác phẩm có ký tự giống nhau để phân biệt tác phẩm dự thi.

4. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo qui định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

5. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng “Trường học xanh” được đưa vào sử dụng, tác giả được nhận giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc UBND thành phố được toàn quyền sử dụng tác phẩm trên để giới thiệu, tuyên truyền. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không trả lại các tác phẩm dự thi cho tác giả.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nhận tác phẩm dự thi hợp lệ gồm:

a) Mẫu thiết kế Logo.

b) Bản thuyết minh ý tưởng (không quá 300 từ).

c) Một phong bì nhỏ, bên trong có đơn đăng ký dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi.

d) Mẫu thiết kế Logo dùng để trình chiếu powerpoint phải có độ phân giải >= 300 DPI, tác giả có thể gửi qua email của Chi cục Bảo vệ Môi trường: ccbvmt@danang.gov.vn hoặc gửi đĩa CD đến Chi cục Bảo vệ Môi trường, 24 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng; Điện thoại và Fax: 0511.3.740449.

Tất cả vào phong bì lớn, tiêu đề trên phong bì hồ sơ: Bài dự thi Thiết kế biểu trưng (Logo) “Trường học xanh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;

7. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của cuộc thi.

IV. Tiêu chí đánh giá:

Hệ thống tiêu chí để đánh giá biểu trưng gồm:

1. Ý tưởng của mẫu thiết kế.

2. Sự độc đáo, sáng tạo của mẫu thiết kế.

3. Tính thẩm mỹ, khoa học của mẫu thiết kế.

4. Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu.

5.  Khả năng dễ nhớ, dễ nhận biết của mẫu thiết kế.

V. THỜI GIAN, CÁCH CHỌN PHÁC THẢO:

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Thời gian từ 30/7/2015 đến hết ngày 15/10/2015.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 30/7/2015 đến hết 01/10/2015 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

2. Cách chọn phác thảo:

Tác phẩm dự thi của tác giả gửi về, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ copy lại, không đề tên tác giả để đảm bảo tính công bằng khi Hội đồng xét chọn tiến hành xét chọn.

a) Hình thức xét chọn: Trình chiếu powerpoint, Hội đồng xét chọn sẽ xem xét từng tác phẩm để lựa chọn vào vòng 2, 3.

b) Duyệt chọn phác thảo: gồm 03 vòng:

- Vòng 1: Chọn 03 tác phẩm để tác giả tiếp tục chỉnh sửa vào vòng 2.

- Vòng 2: Chọn lần lượt 02 tác phẩm vào vòng chung khảo xếp loại, tác phẩm còn lại được xét giải 3.

- Vòng 3: Xét 01 tác phẩm để trao giải nhất, tác phẩm còn lại được xét giải nhì.

Đối với tác phẩm đạt giải nhất, nếu chưa đạt được yêu cầu, tác giả tiếp tục chỉnh sửa tác phẩm theo ý kiến của Hội đồng xét chọn; hoàn chỉnh phác thảo để chọn làm biểu trưng (logo).

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Các cá nhân, tổ chức dự thi có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Thể lệ này và phải đảm bảo:

a)  Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

b) Biểu trưng dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước;

c) Không được sử dụng mẫu thiết kế đã được chọn làm biểu trưng trong cuộc thi lần này vào bất kỳ mục đích nào khác;

d) Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm biểu trưng có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi không đến được Sở;

3. Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi;

4. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

5. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả trúng giải chi trả.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 giải nhất: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) và Giấy chứng nhận do UBND thành phố cấp.

- 01 giải nhì: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) và Giấy chứng nhận do UBND thành phố cấp.

- 01 giải ba: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và Giấy chứng nhận do UBND thành phố cấp.

VIII. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN:

Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

Các thành viên là đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; mời đại diện lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc làm thành viên.

IX. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

1. Thể lệ này có hiệu lực từ ngày được công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối tượng dự thi, thành viên Hội đồng xét chọn và những người liên quan khác có trách nhiệm tuân theo các quy định của Thể lệ này./.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


       Đà Nẵng, ngày        tháng           năm 2015

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) “Trường học xanh”

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(gửi kèm theo Hồ sơ dự thi mẫu thiết kế Biểu trưng)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi: .....................................................................

Số CMND: ...................., ngày cấp…………….., nơi cấp…………………….

Mã số thuế (nếu có):.......................................

Trình độ văn hóa: ..............................................................................................

Trình độ chuyên môn: ......................................................................................

Dân tộc: ................................................. Giới tính: ..........................................

Đơn vị công tác (nếu có):..................................................................................

Địa chỉ nơi công tác: ..........................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................

Email:................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................

Là tác giả của mẫu thiết kế Biểu trưng dự thi (tên, số lượng mẫu):

1. ......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

 

Hồ sơ dự thi gồm có: (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu)

1-       Phiếu đăng ký dự thi:

2-       Mẫu thiết kế:

3-       Bản mô tả, thuyết minh về mẫu thiết kế dự thi:

 

Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc thi "Thiết kế biểu trưng (logo) “Trường học xanh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mẫu dự thi trên là do Tôi (chúng tôi) thiết kế, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà Tôi đang giữ. Tôi (chúng tôi) cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai và thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định trong Thể lệ cuộc thi. Nếu sai Tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

..........., ngày........tháng........năm …..

        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

CÁC TIN KHÁC
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015-2020 (23-04-2020)
Phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt (23-04-2020)
Vĩnh biệt họa sĩ Trần Khánh Chương (19-04-2020)
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Thứ năm, ngày 28/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020