Thông tin văn nghệ
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018”

Thực hiện Kế hoạch số 1692/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua cuộc thi, phát hiện và lựa chọn các kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, để tạo nguồn cho việc dàn dựng và biểu diễn trong các hoạt truyền thông, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị để tổng hợp, hoàn chỉnh, xây dựng các hình thức tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Mở rộng, tạo sân chơi văn hóa cho đông đảo các đối tượng dự thi, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật cho tất cả người dân; đa dạng chủ đề, góc nhìn và cách thức tuyên truyền; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

3. Cuộc thi được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao, thu hút được đông đảo các đối tượng tham gia; có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Tên gọi: Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng 2018”.

2. Thời gian: từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2018

3. Đơn vị Tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

4. Đối tượng dự thi

          - Tất cả công dân ViệtNamtừ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi.

5. Hình thức dự thi

- Chủ thể tham gia sáng tác: Có thể dự thi theo cá nhân hoặc nhóm.

- Thể loại kịch bản: tiểu phẩm hài, kịch nói, kịch dân ca, hoạt cảnh, tấu hài (với độ dài kịch bản không quá 15-20 phút/01tiểu phẩm thời lượng dàn dựng biểu diễn).

- Số lượng tham gia: Mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm dự thi không quá hai (02) kịch bản tiểu phẩm.

6. Yêu cầu tiểu phẩm dự thi

- Các kịch bản tiểu phẩm dự thi phải đảm bảo là những tác phẩm mới, chưa công bố, dàn dựng và biểu diễn dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó:

+ Nội dung: Phản ánh chân thực, đa dạng những vấn đề liên quan đến nếp sống văn minh đô thị như: ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng, văn hóa ứng xử trong gia đình, ở cộng đồng dân cư, văn hóa học đường, văn minh thương mại…

+ Nghệ thuật: Kịch bản giàu chất văn học, cấu trúc kịch bản logic, phương pháp nghệ thuật biên kịch sáng tạo mới lạ nhưng vẫn giữ được đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật sân khấu; hấp dẫn đối với khán giả, thể hiện rõ chức năng giáo dục dự báo, định hướng, thẩm mỹ, giải trí…

- Tác phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; ngôn ngữ kịch trong sáng và có tính nhân văn.

7. Thủ tục và trình tự dự thi

- Cá nhân hoặc nhóm dự thi đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu đính kèm) kèm theo kịch bản nội dung tiểu phẩm dự thi qua địa chỉ email: thuongmt@danang.gov.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao, 24 Trần Phú, Tp Đà Nẵng. Điện thoại 0236.3832253. Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ bài dự thi “Tiểu phẩm Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

Nội dung kịch bản (đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman) về Sở Văn hóa và Thể thao từ ngày 01/8/2018 đến trước ngày 30/11/2018.

8. Giải thưởng

Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

- 01 giải Nhất: 15 triệu đồng kèm theo Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- 02 giải Nhì: 10 triệu đồng kèm theo Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- 03 giải Ba: Mỗi giải 7 triệu đồng kèm theo Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- 04 giải Khuyến khích: Mỗi giải 5 triệu đồng kèm theo Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Thời gian

  1.  

Ban hành kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo.

T7/2018

  1.  

Thông báo kế hoạch và thể lệ tới Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các quận, huyện; các trường học, đơn vị trên địa bàn thành phố và phương tiện truyền thông.

T7/2018

  1.  

Nhận đăng ký tham gia dự thi: Các cá nhân/nhóm tham gia cuộc thi gửi kịch bản văn học

Từ ngày 01/8/2018 đến 30/10/2018

  1.  

Chấm kịch bản

Từ ngày 01/11/2018 đến 15/11/2018

  1.  

Công bố kết quả và Lễ trao giải thưởng

18/11/2018

          V. KINH PHÍ

- Sở Văn hóa và Thể thao đảm nhận kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn kinh phí sự nghiệp của năm 2018.

- Các cá nhân/nhóm dự thi tự đảm nhận kinh phí viết, in ấn, gửi kịch bản tới Ban Tổ chức cuộc thi.

 

 VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ động phối hợp với Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, địa điểm, hậu cần... phục vụ cuộc thi.

- Tham mưu thể lệ và các văn bản liên quan đến cuộc thi.

- Hướng dẫn đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia dự thi.

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức, khen thưởng cho Hội thi.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc thi.

- Tham mưu Lễ công bố và trao giải.

2. Đề nghị Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng

- Hỗ trợ tư vấn, phối hợp chấm kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền;

- Thông báo và phát động hội viên tham gia Cuộc thi

- Tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi.

3. Trung tâm Văn hóa thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thể thao các quận, huyện: Thông báo và phát động cán bộ, công chức và viên chức của đơn vị hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

4. Các đơn vị dự thi: Đăng ký tham dự. Sáng tác, xây dựng kịch bản và gửi bài dự thi theo đúng thể lệ về Ban Tổ chức cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác Kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao để được giải đáp. Để Cuộc thi đạt được hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, đề nghị các đơn vị quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng tham gia./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để b/c);

- Đại học Đà Nẵng (để biết, p/hợp);

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để biết, p/hợp);

- Liên hiệp các Hội VHNT thành phố (để p/hợp);

- Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố (để p/hợp);

- Phòng VHTT, Trung tâm VTTT các quận, huyện;

- Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu VT, NSVHGĐ, (Thương_03b)

            

      KT. GIÁM ĐỐC

     PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

               Hà Vỹ

 

          

CÁC TIN KHÁC
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 (27-03-2019)
Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (22-03-2019)
Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về TP Hải Phòng với tổng giải thưởng 300 triệu đồng (01-03-2019)
Thể lệ cuộc trưng bày ảnh "Nét đẹp Quảng Nam - Hội An" lần thứ Nhất - năm 2019 (01-03-2019)
Thể lệ Cuộc thi truyện ngắn "lửa mới" trên văn nghệ quân đội (2018-2019) (01-03-2019)
Cuộc thi "Sáng tác văn tế Đại thi hào Nguyễn Du và Bạn đọc thuộc Kiều" (26-02-2019)
Thi sáng tác về nhân vật văn học châu Âu (11-02-2019)
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chúc mừng năm mới (29-01-2019)
Mời sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam (17-01-2019)
Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019 (10-01-2019)
Thứ ba, ngày 23/07/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn