HỘI CHUYÊN NGÀNH - Nghệ sĩ sân khấu

TẶNG THƯỞNG NĂM 2008

1/ CHUNG SỨC CHUNG LÒNG - Hoạt cảnh dân ca của Trn Hng - Loại A

2/ Nghệ sĩ H Hu - Loại B
 
 3/ Diễn viên Phan Văn Quang - Loại C
 
 
 
TẶNG THƯỞNG NĂM 2009

1/ HOA MUỐNG BIỂN - Kịch dân ca của Trần Hồng - Loại A

2/ RỪNG GỌI - Kịch bản của Lê Huy Hạnh - Loại C

3/ Nguyễn Thanh Tùng  - Có nhiều đóng góp có hiệu quả trong công tác xây dựng Hội và Câu lạc bộ sân

khấu  

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

1/ Đạo diễn Cao Đình Liên - Có nhiều đóng góp cho sân khấu và đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ - Loại A

2/ Nghệ sĩ-Nhạc sĩ Lê Phú  - Có nhiều sáng tạo, đóng góp cho ngành sân khấu - Loại A

3/ Nghệ sĩ Huỳnh Thị Minh Hải - Có nhiều sáng tạp trong lao động nghệ thuật - Loại A

4/ Nghệ sĩ Lê Thành -Có nhiều đóng góp trong việc dàn dựng thu đài phát sóng Loại B

5/ Nghệ sĩ Phạm Thị Quyên - Có nhiều đóng góp cho CLB sân khấu Loại B


TẶNG THƯỞNG NĂM 2011

1/ Nghệ sĩ Trần Ngọc Tuấn – Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh-Có nhiều đóng góp trong hoạt động sân khấu Đà Nẵng.

2/ Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Tiền – Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh-Có nhiều đóng góp trong hoạt động sân khấu Đà Nẵng.

3/ Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ – Có nhiều đóng góp trong hoạt động sân khấu Đà Nẵng.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ MÁU NGOẠI – Kịch bản của nhà viết kịch Hồ Hải Học

2/ NSƯT Nguyễn Thảo – Có thành tích trong công tác truyền nghề, đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ, tham gia tích cực công tác xây dựng Hội.

3/ Nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng – Có thành tích phối hợp và tổ chức nhiều  hoạt  động  văn  hóa  nghệ thuật phục vụ công chúng, xây dựng phong trào văn nghệ cơ sở và hoàn thành tốt công tác xây dựng Hội.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

 

1/ NSND Trần Đình Sanh – Có thành tích trong huấn luyện, đào tạo đội ngũ diễn viên sân khấu dân tộc trẻ.

2/ NSND Nguyễn Thị Thu Nhân – Có thành tích trong huấn luyện, đào tạo đội ngũ diễn viên sân khấu dân tộc trẻ.

3/ Nghệ sĩ Lê Thị Hải Yến – Có thành tích trong xây dựng câu lạc bộ sân khấu và tham gia các hoạt động xây dựng các phong trào văn nghệ cơ sở.TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

 

1/ NSƯT Lê Thị Phương Lan – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng.

2/ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Đà Nẵng – Đã có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng câu lạc bộ Sân khấu, xây dựng công trình nghệ thuật chào mừng 40 năm giải phóng Đà Nẵng.

3/ NS Phạm Thị Quyên  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giảng dạy hô hát dân ca, xây dựng, tập luyện và biểu diễn các chương trình sân khấu của câu lạc bộ Sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2015

 

*Giải A

1/  NSƯT Nguyễn Thị Lệ – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật năm 2015.

2/ NSƯT Đỗ Hữu Quế – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật năm 2015.

3/ NSƯT Thái Văn Nga – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật năm 2015.

* Giải B

1/  NS Lê Thành  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giảng dạy hô hát dân ca, xây dựng, tập luyện và biểu diễn các chương trình sân khấu của câu lạc bộ Sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

2/  NS Lê Nga  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố. Hoàn thành xuất sắc các vai diễn được giao trong năm 2015.

3/ Tác giả Nguyễn Hữu Mai  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố. Hoàn thành xuất sắc các vai diễn được giao trong năm 2015.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2016

 

*Giải A

1/  NS Nguyễn Thị Thanh Tiền - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.

2/ NS Nguyễn Thị Lệ - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.

* Giải B 

1/  NS Huỳnh Thị Minh Hải  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giảng dạy hô hát dân ca, xây dựng, tập luyện và biểu diễn các chương trình sân khấu của câu lạc bộ Sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

2/  NS Tô Văn Kỳ  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố năm 2016.

3/  NS Nguyễn Tấn Đông  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.

4/  NS Nguyễn Thị Thảo  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố trong năm 2016.

5/ NS Nguyễn Thị Hằng - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2017

 

*Giải A

1/  Kịch bản Đường đến hôm nay của Nhà biên kịch Hồ Hải Học.

2/ NS Lê Thị Phương Lan - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào biểu diễn phục vụ nhân dân huyện Hòa Vang.

3/  NS Lê Thế Ngọc  - Huy chương vàng giải Tài năng trẻ toàn quốc.

4/  NS Nguyễn Thanh Tùng  - Đã có nhiều đóng góp và đổi mới trong hoạt động sân khấu.

5/  NS Nguyễn Thị Lệ  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy và quảng bá chương trình nghệ thuật dân ca Bài chòi ở các tỉnh.

* Giải B 

NS Nguyễn Thị Hiền - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mở lớp dạy hô hát dân ca Bài chòi Hải Châu.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2018

 

*Giải A

1/ NS Nguyễn Thị Thanh Tiền - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

2/ NS Nguyễn Thị Lệ - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

3/ NS Nguyễn Ninh - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

4/ NS Nguyễn Hữu Mai - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

* Giải B 

1/ NS Nguyễn Tấn Đông - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

2/ NS Thái Văn Nga - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2019

 

*Giải A: NS Nguyễn Thị Lệ - đóng góp to lớn cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố; tổ chức 2 lớp Hô hát bài chòi.

* Giải B:

1/ NSƯT Phan Văn Quang: Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc, vai Lê Đai Cang trong vở tuồng "Hoạn lộ".

2/ NS Nguyễn Tấn ĐôngHuy chương Vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc, vai Ngô Toàn trong vở tuồng "Hoạn lộ".

3/ Ns Phạm Thị Kim Quyên biên tập nội dung và tham gia giảng dạy 2 lớp Hô hát bài chòi.

*Giải C:

1/ NSƯT Nguyễn Thị Bích Phượng: Huy chương Bạc trong Liên hoan,Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2019.

2/ NSƯT Nguyễn Thị Thanh Tiền: Huy chương Bạc trong Liên hoan,Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2019.

3/ NS Lê Thế NgọcHuy chương Bạc trong Liên hoan,Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2019.

4/ NS Nguyễn Thị Phú Tân: Huy chương Vàng liên hoan nghệ thuật Toàn quân năm 2019.

THÔNG TIN KHÁC
GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ
DANH SÁCH HỘI VIÊN
 
Thứ bảy, ngày 15/08/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020