HỘI CHUYÊN NGÀNH - Nhà văn


Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Văn học, được thành lập theo Quyết định số 8197/QĐ-UB ngày 24 /12/2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực văn học ở thành phố Đà Nẵng,  thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hội gồm các chuyên ngành: văn xuôi, thơ, lý luận-phê bình, dịch thuật.

 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007


BAN CHẤP HÀNH


                                                                           1/Nhà thơ THANH QUẾ: Tổng thư ký
                                                                           2/Nhà văn ĐÀ LINH: Phó Tổng thư ký
                                                                           3/Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên thường trực
                                                                           4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Ủy viên
                                                                           5/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên
                                                                           6/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên
                                                                           7/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

 


HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                                           1/Nhà văn ĐÀ LINH: Chủ tịch
                                                                           2/Nhà thơ THANH QUẾ: Ủy viên
                                                                           3/ Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên
                                                                           4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Ủy viên
                                                                           5/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên
                                                                           6/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên
                                                                           7/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

                                                                           1/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Trưởng ban
                                                                           2/ Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên
                                                                           3/ Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên
 

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH


                                                                           1/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM:Chủ tịch
                                                                           2/ Nhà thơ LÊ ANH DŨNGPhó chủ tịch
                                                                           3/ Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Phó chủ tịch
                                                                           4/ Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên
                                                                           5/ Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên
                                                                           6/ Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚCỦy viên
                                                                           7/ Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNGỦy viên

   HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT                                                  HỘI ĐỒNG THƠ                                             HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

1/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Chủ tịch           1/Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Chủ tịch     1/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Chủ tịch
2/NNC BÙI VĂN TIẾNG: Ủy viên                     2/Nhà thơ NGÂN VỊNH: Ủy viên                        2/Nhà thơ THANH QUẾ: Ủy viên
3/Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Ủy viên     3/Nhà thơ NGUYỄN NHÃ TIÊNỦy viên           3/Nhà văn ĐOÀN XOA: Ủy viên
4/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên                     4/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên
5/ Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên       5/Nhà thơ PHAN HOÀNG PHƯƠNG: Ủy viên


HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH, DỊCH THUẬT                                         BAN CÔNG TÁC VĂN HỌC THIẾU NHI 

1/Nhà nghiên cứu, lý luận BÙI VĂN TIẾNG: Chủ tịch                                                 1/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG:Trưởng ban
2/Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Ủy viên                                                   2/Nhà thơ HUY LỘC: Ủy viên
3/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên                                                                   3/Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên
4/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên
5/Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên

 
BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN                                                                                                  BAN KIỂM TRA

1/Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Trưởng ban                                                    1/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Trưởng ban 
2/Nhà văn NGUYỄN ĐỨC CHỮ: Ủy viên                                                        2/Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên 
3/Nhà thơ NGUYỄN XUÂN TƯ: Ủy viên                                                         3/Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên 
 4/Nhà thơ NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNG: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018


BAN CHẤP HÀNH

  • 1/Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm: Chủ tịch

  • 2/Nhà thơ Lê Anh Dũng: Phó Chủ tịch
  • 3/Nhà thơ  Nguyễn Kim Huy: Phó Chủ Tịch
  • 4/Nhà văn Bùi Tự Lực: Uỷ Viên
  • 5/Nhà thơ Mai hữu Phước: Uỷ viên
  • 6/Nhà văn Trần Trung Sáng: Uỷ viên
  • 7/Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Uỷ viên  BAN KIỂM TRA

1.Nhà thơ Mai Hữu Phước: Trưởng ban
2.Nhà thơ Phạm Thị Lan Hoa: Ủy viên
3.Nhà thơ Nguyễn Văn Tám: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH

1/Nhà thơ Nguyễn Kim Huy: Chủ tịch
2/Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Phó Chủ tịch
3/Nhà thơ  Lê Anh Dũng: Phó Chủ Tịch
4/Nhà văn Trần Trung Sáng: Uỷ Viên
5/Nhà thơ Mai hữu Phước: Uỷ viên
6/Nhà văn Hồ Sĩ Bình: Uỷ viên
7/Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Uỷ viên  

          BAN KIỂM TRA

  • 1.Nhà thơ Mai Hữu Phước: Trưởng ban
  • 2.Nhà thơ Phạm Thị Lan Hoa: Ủy viên
  • 3.Nhà thơ Nguyễn Văn Tám: Ủy viên


THÔNG TIN KHÁC
TẶNG THƯỞNG HẰNG NĂM
LIÊN HỆ
DANH SÁCH HỘI VIÊN
 
Thứ năm, ngày 28/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020