GIỚI THIỆU - Giới thiệu chung

1. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là tổ chức Chính trị - xã hội nghề nghiệp của những công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Liên hiệp Hội gồm 09 hội chuyên ngành: Nhà văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Văn nghệ dân gian, Nghệ sĩ múa, Nghệ sĩ sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc sư. Liên hiệp Hội hoạt động theo đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam và luật pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là tập hợp, tổ chức và động viên các văn nghệ sĩ sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống văn học nghệ thuật Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn học nghệ thuật thế giới nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xậy dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức mở rộng các hoạt động văn học nghệ thuật, giao lưu văn học nghệ thuật với các hội văn học nghệ thuật trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các tác phẩm có giá trị với công chúng trong nước và nước ngoài.

3. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng được phép hoạt động nghiệp vụ trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, được quan hệ với các tổ chức văn học nghệ thuật, các tổ chức kinh tế - xã hội cũng như cá nhân các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

4. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, quyết định theo đa số và thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được cụ thể hoá bằng các quy chế do Ban chấp hành phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Liên hiệp Hội do Nhà nước cấp.

5. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là Hội sáng tạo văn học nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng, thành viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, có mối quan hệ với các hội chuyên ngành Trung ương, với các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành trong cả nước.

 CÁC TIN KHÁC
Quá trình phát triển
Các kỳ đại hội
Thứ sáu, ngày 03/04/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Nho Khiêm
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn