GIỚI THIỆU - Các kỳ đại hội

 

ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 1978-1983

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ I được chính thức khai mạc vào ngày 01 tháng 4 năm 1978. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 17 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Hội trưởng.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhạc sĩ HOÀNG BÍCH

Âm nhạc

2/Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Văn học

3/Nghệ sĩ A LĂNG HOA

Sân khấu

4/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Sân khấu

5/Nhà nghiên cứu HOÀNG CHÂU KÝ

Sân khấu

6/ Nghệ sĩ tuồng NGUYỄN LAI

Sân khấu

7/ Nghệ sĩ tuồng NGÔ THỊ LIỄU

Sân khấu

8/ Nhà văn ĐINH MƯƠK

Văn học

9/ Nhà văn CHÍNH NGÔN

Văn học

10/ Nhà văn PHAN DUY NHÂN

Văn học

11/ Nghệ sĩ tuồng NGUYỄN PHẨM

Sân khấu

12/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Văn học

13/ Nhà văn PHAN TỨ

Văn học

14/KTS LÊ MINH TRIẾT

Kiến trúc sư

15/Nhà thơ ĐÔNG TRÌNH

Văn học

16/Nghệ sĩ A TÙNG VẼ

Sân khấu

17/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Văn học

BAN THƯỜNG VỤ

1/ Nhà văn PHAN TỨ

Hội trưởng

2/ Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Phó hội trưởng

 

3/ Nhà nghiên cứu HOÀNG CHÂU KÝ

Phó hội trưởng

4/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Phó hội trưởng

5/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Ủy viên

 
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 1983-1988

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ II được chính thức khai mạc vào ngày 06 tháng 5 năm 1983. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Hội trưởng.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhạc sĩ THANH ANH

Âm nhạc

2/Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Văn học

3/Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Văn học

4/ Nhạc sĩ MINH ĐỨC

Âm nhạc

5/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

6/Nhà nghiên cứu VĨNH HUẾ

Sân khấu

7/NGUYỄN THẾ KHẢI

Điện ảnh

8/ Nhà văn THÁI BÁ LỢI

Văn học

9/Nghệ sĩ NGÔ THỊ LIỄU

Sân khấu

10/Nhà văn ĐINH MƯƠK

Văn học

11/ Nhà thơ VŨ MINH

Văn học

12/ Nhà văn NGÔ QUY NHƠN

Văn học

13/Họa sĩ NGUYỄN THỊ PHI

Mỹ thuật

14/ Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

15/ Nhà thơ BÙI MINH QUỐC

Văn học

16/ Nhà văn PHAN TỨ

Văn học

17/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Văn học

18/ Nhà văn NGUYỄN BÁ THÂM

Văn học

19/ Nhà thơ ĐÔNG TRÌNH

Văn học

20/KTS LÊ MINH TRIẾT

Kiến trúc sư

21/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Văn học

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà văn PHAN TỨ

Hội trưởng

2/ Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Phó hội trưởng

3/ Nhà thơ BÙI MINH QUỐC

Phó hội trưởng

4/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Phó hội trưởng

5/ Nhà văn THÁI BÁ LỢI

Ủy viên

6/ Nhà thơ THANH QUẾ

Ủy viên

7/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Ủy viên

*Năm 1984, nhà thơ HOÀNG MINH NHÂN (Văn học) được bầu bổ sung vào Ban chấp hành.

* Ngày 27-6-1985, nhà văn NGUYỄN BÁ THÂM được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ.

 
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 1988-1993

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần III được chính thức khai mạc vào ngày 07 tháng 4 năm 1988. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 20 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Tổng thư ký.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/NSNA HỒ XUÂN BỔN

Nhiếp ảnh

2/KTS PHẠM SĨ CHỨC

Kiến trúc sư

3/Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Văn học

4/ Nhà văn HOÀNG TRỌNG DŨNG

Văn học

5/NSNA LÊ HẢI

Nhiếp ảnh

6/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Sân khấu

7/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

8/Nhà nghiên cứu VĨNH HUẾ

Sân khấu

9/ Nhà văn HỒ DUY LỆ

Văn học

10/Nhạc sĩ TRƯƠNG XUÂN MẪN

Âm nhạc

11/ Nhạc sĩ PHAN NGỌC

Âm nhạc

12/ Nhà thơ HOÀNG MINH NHÂN

Văn học

13/Nghệ sĩ NGUYỄN THỊ THU NHÂN

Sân khấu

14/ Nhà văn NGÔ QUY NHƠN

Văn học

15/Họa sĩ DUY NINH

Mỹ thuật

16/Họa sĩ NGUYỄN THỊ PHI

Mỹ thuật

17/Nhà nghiên cứu TRƯƠNG ĐÌNH QUANG

Âm nhạc

18/ Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

19/ Nhà văn VĨNH QUYỀN

Văn học

20/ Nhà văn PHAN TỨ

Văn học

BAN THƯỜNG VỤ

1/ Nhà văn PHAN TỨ

Tổng thư ký

2/ Nhà văn HOÀNG TRỌNG DŨNG

Phó tổng thư ký

3/Nhà thơ THANH QUẾ

Phó tổng thư ký

4/ Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Ủy viên

5/NSNA LÊ HẢI

Ủy viên

6/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Ủy viên

7/ Nhà nghiên cứu TRƯƠNG ĐÌNH QUANG

Ủy viên

* Tháng 6 năm 1988, nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Tổng thư ký thay cho nhà văn PHAN TỨ xin nghỉ để tập trung cho sáng tác.

 
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 1993-1998

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ IV được chính thức khai mạc vào ngày 05 tháng 4 năm 1993. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 09 thành viên. Nhà văn HỒ DUY LỆ được bầu làm Tổng thư ký.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

2/Nhà văn HỒ DUY LỆ

Văn học

3/Họa sĩ DUY NINH

Mỹ thuật

4/Nhạc sĩ PHAN NGỌC

Âm nhạc

5/Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

6/Nhạc sĩ TRẦN ĐÌNH SANH

Sân khấu

7/KTS NGUYỄN TÔ

Kiến trúc

8/Nhà văn HỒ TRUNG TÚ

Văn học

9/NSNA TRẦN THẢO

Nhiếp ảnh

 
BAN LÃNH ĐẠO

                                  1/Nhà văn HỒ DUY LỆ                                       Tổng thư ký
                                  2/Nhà thơ THANH QUẾ                                      Phó tổng thư ký - Tổng biên tập tạp chí ĐẤT QUẢNG
 
 
 
ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 1998-2003
ĐẠI HỘI ĐẦU TIÊN CỦA TP ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ V được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 3 năm 1998. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 thành viên. Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Chủ tịch Hội.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/NSNA HỒ XUÂN BỔN

Nhiếp ảnh

2/Họa sĩ  VŨ DƯƠNG

Mỹ thuật

3/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Sân khấu

4/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG

Sân khấu

5/ NSƯT-Biên đạo múa LÊ HUÂN

Múa

6/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Văn học

7/Nhà nghiên cứu HOÀNG CHÂU KÝ

Sân khấu

8/Nhà văn ĐÀ LINH

Văn học

9/Nhạc sĩ PHAN NGỌC

Âm nhạc

10/Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

11/KTS NGUYỄN TÔ

Kiến trúc sư

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Chủ tịch Hội

2/Nhà thơ THANH QUẾ

Phó chủ tịch Hội

3/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG

Ủy viên

4/NSƯT- Biên đạo múa LÊ HUÂN

Ủy viên

5/Nhà văn ĐÀ LINH

Ủy viên

 
ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2003-2008

Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ VI được chính thức khai mạc vào ngày 31 tháng 5 năm 2003. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Chủ tịch Hội.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/ NSNA HỒ XUÂN BỔN

Nhiếp ảnh

2/ Nhà viết kịchHỒ HẢI HỌC

Sân khấu

3/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

4/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG

Sân khấu

5/Đạo diễn HUỲNH HÙNG

Điện ảnh

6/NSƯT-Biên đạo múaLÊ HUÂN

Múa

7/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Văn học

8/Nhà văn ĐÀ LINH

Văn học

9/Nhà nghiên cứu HOÀNG HƯƠNG VIỆT

Văn nghệ dân gian

10/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Âm nhạc

11/Nhạc sĩ TRẦN ÁI NGHĨA

Âm nhạc

12/Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC

Văn học

13/Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

14/Nghệ sĩ sân khấu TRẦN ĐÌNH SANH

Sân khấu

15/KTS NGUYỄN TÔ

Kiến trúc sư

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Chủ tịch Hội

2/Nhà thơ THANH QUẾ

Phó chủ tịch Hội

3/Đạo diễn HUỲNH HÙNG

Ủy viên

4/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ủy viên

5/Nhà nghiên cứu HOÀNG HƯƠNG VIỆT

Ủy viên

 

ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2009-2014

Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ VII được chính thức khai mạc vào ngày 10 tháng 9 năm 2009. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà thơ BÙI CÔNG MINH được bầu làm Chủ tịch Hội.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/KTS PHẠM PHÚ BÌNH

Kiến trúc sư

2/NSNA HỒ XUÂN BỔN

Nhiếp ảnh nghệ thuật

3/Họa sĩ NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Mỹ thuật

4/Họa sĩ NGUYỄN THỊ DƯ DƯ

Mỹ thuật

5/Nhà hoạt động sân khấu NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG

Nghệ sĩ sân khấu

6/Nhà nghiên cứu VÕ VĂN HÒE

Văn nghệ dân gian

7/NSƯT - Biên đạo múa LÊ HUÂN

Nghệ sĩ múa

8/Biên kịch HUỲNH HÙNG

Điện ảnh

9/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Tạp chí Non Nước

10/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Nhà văn

11/Nhà thơ BÙI CÔNG MINH

Nhà văn

12/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Âm nhạc

13/Nhạc sĩ TRẦN ÁI NGHĨA

Âm nhạc

14/NSNA ÔNG VĂN SINH

Liên hiệp Hội

15/Nhà nghiên cứu HỒ TẤN TUẤN

Văn nghệ dân gian

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà thơ BÙI CÔNG MINH

Chủ tịch

2/NSNA ÔNG VĂN SINH

Phó chủ tịch

3/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Phó chủ tịch

4/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Phó chủ tịch

5/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Ủy viênĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Đại hội  Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2014. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhà thơ LÊ ANH DŨNG

Hội Nhà văn

2/Nghệ sĩ sân khấu NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNH   

Hội Sân khấu

3/Nhà nghiên cứu VÕ VĂN HÒE

Hội Văn nghệ Dân gian

4/Đạo diễn-NSƯT HUỲNH HÙNG

Hội Điện ảnh

5/Kiến trúc sư VŨ QUANG HÙNG

Hội Kiến trúc sư

6/Biên đạo múa-NSND LÊ HUÂN

Hội Nghệ sĩ múa

7/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG        

Liên hiệp Hội

8/Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA

Hội Mỹ thuật

9/ Nhà thơ  NGUYỄN NHO KHIÊM

Hội Nhà văn

10/Nghệ sĩ múa  PHAN THỤC LINH

Hội Nghệ sĩ múa

11/Nhạc sĩ  TRẦN ÁI NGHĨA                                  

Hội Âm nhạc

12/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Hội Âm nhạc

13/NSNA  ÔNG VĂN SINH

Hội Nhiếp ảnh

14/Nhạc sĩ  NGUYỄN ĐÌNH THẬM                           

Hội Âm nhạc

15/Nhà nghiên cứu  BÙI VĂN TIẾNG                      

Hội Văn nghệ dân gian

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG                              

Chủ tịch

2/NSNA ÔNG VĂN SINH

Phó chủ tịch

3/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Phó chủ tịch

4/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Phó chủ tịch

5/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Ủy viênNgày 30-6-2015, nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY (Chánh văn phòng Liên hiệp Hội) được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành thay nhạc sĩ Thái Nghĩa qua đời vì bạo bệnh.

* Ngày 30-6-1915, họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA (Chủ tịch Hội Mỹ thuật) được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ thay nhạc sĩ Thái Nghĩa qua đời vì bạo bệnh.

   
   
   
   
      
   
   
   
   
CÁC TIN KHÁC
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Thứ hai, ngày 25/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Nho Khiêm
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn