CÁC SỐ KHÁC
   + Số 270 (Tháng 8/2020)
   + Số 269 (Tháng 7/2020)
   + Số 268 (Tháng 6/2020)
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
 
CON TỔ QUỐC - NGUYỄN HOA

A.

Những chiều hè biên giới

còn trong tôi, các bạn của tôi.

Ánh chiều mát rượi bờ vai

ngả nghiêng lùm cỏ

người bình luận bóng đá, người hát lên cùng gió

gió qua rừng hồi, rừng quế nao nao

bát nước đầy trao

(khi nước được chia đều từng ca mỗi sớm

nước hiếm ngày ngày…)

Chúng tôi thực hiểu từ nay

về nhu cầu tồn tại

ở ăn và mặc

để sống và nảy sinh

về nhu cầu nhận thức được mình

sau con MẸ là con NHÂN DÂN là con TỔ QUỐC

Còn chiều nay tôi uống bát nước

các bạn cho

làm ước mơ tôi khỏi khát

Tôi có thể nào dám quên trôi!

Và thế là trong chiều như thể chỉ còn tôi

cùng với gió thời tạo trời lập đất

gió lật mở cho tôi xem quyển lịch con người có thật

từ trang đầu tiên:

lửa-nấu nồi cơm Thạch Sanh

lửa-cho tôi và các bạn nữa

châm đỏ lên điếu thuốc cuốn bẹp đầu

lửa-nấu nồi cơm dã ngoại bên nhau

lửa-ánh sáng ngọn đèn tôi ngồi viết

trong đêm thăm thẳm sâu sự sống với muôn loài

Tôi xin kể điều này:

Mẹ tôi như bao bà mẹ các bạn thôi

biết cầm nước mắt tiễn con đi dưới trời lửa đạn

ngày lại ngày mẹ đồng chiêm áo lấm

hương lúa đi về

ngõ tre, bày trẻ đón gió xoay tròn chong chóng

Đêm đêm

Tiếng súng, tiếng bom cứ cồn lên như sóng

Vỗ vào giấc ngủ hiếm hoi tuổi già…

Chúng con sẽ trở về

điều mẹ ước ao lớn nhất

Và chúng con sẽ trở về như cây trong vườn mát

mùa vàng trên tay

lớn cao chạm mái gianh nhà mẹ…

Và mẹ ơi! Có thể nào không thể

bát cơm mới đầu mùa không cúng tổ tiên

cha ông và anh con nữa…

Và mẹ ơi! Có thể nào không thể

Tổ Quốc bay lên như một thuở rồng thiêng

Mẹ và chúng con tin như thế

Dù cái nghèo còn làm còng lưng mẹ

Dù nỗi đau chửa thể nguôi quên

Và mẹ ơi tin

vào đất đai, bầu trời, non nước

như chúng con tin:

Sau con MẸ là con NHÂN DÂN là con TỔ QUỐC

Tổ Quốc

Mười mấy thế kỷ chiến tranh

ngày chiến thắng mừng vui mà khóc

những mái tóc xanh-những mái tóc bạc

giọt nước mắt rơi mát mềm đất đai

vẫn còn bao đồng đội của tôi

chưa gặp mẹ, chưa kịp về thăm hỏi

Nơi bãi sông

mùa đông áo em thăm thắm

đồng gặt thoáng thơ khói cỏ, chiều thơm…

Vẫn lại ba lô, vẫn lại hành quân

Những con đường xa-những con đường mới…

Tôi cùng đồng đội bao người?

Điều tôi, xin các bạn của tôi

Có thể nào không nói về thời trận mạc

bao nhiêu người đã không trở về cùng chúng ta

ngồi cùng cỏ trong chiều hè này vậy

Họ nằm dưới rừng cây, bóng núi

dưới rừng cây bóng núi

Họ nằm…

B.

Những chiều hè biên giới

còn trong tôi-các bạn của tôi…

Các bạn sống như cây rừng, núi đồi đất nước

tuổi trẻ căng đầy

nhấp nhô đôi vai

vầng mặt trời, mặt trăng sáng thức

nắng mưa giở bàn tay

rừng trở gió…

Tổ Quốc-bây giờ cụ thể

như các bạn cùng tôi, cùng cỏ…Chiều nay

khi lòng chân thật của các bạn cho

ước mơ tôi tươi mát

tôi nâng bát nước đầy run rẩy tình yêu!

Muối còn thiếu nhiều

rau còn thiếu nhiều…

Nhưng, chúng ta đang dựng xây

chúng ta tuổi trẻ

trẻ đất trời!

Tổ Quốc lớn từng ngày

Để chiều hè này

các bạn cùng tôi

cùng nhau

cùng cỏ

cùng vầng trăng rực rỡ đang lên

VẦNG TRĂNG –mà ánh sáng tràn nhập vào tôi vào các bạn

Như là chúng ta đàng tràn nhập vào nhau

ÁNH SÁNG của CON NGƯỜI

Và cùng gió chúng ta hát vang trời:

Sau con MẸ là con NHÂN DÂN là con TỔ QUỐC

N.H

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com