CÁC SỐ KHÁC
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 250 (Tháng 11/2018)
 
Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố ngày càng có nhiều sáng tạo vượt trội (*) - Bùi Văn Tiếng

(Trích diễn văn của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng tại Đại hội Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023)

 

Trước hết tôi có thể khẳng định rằng các báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng thực trạng, định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn của đời sống và với thực lực của Hội. Đặc biệt bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh theo tôi không chỉ có tác dụng cổ vũ động viên những người cầm máy Đà Nẵng về các thành tựu sáng tạo trong lao động nghệ thuật thời gian qua mà còn gợi mở nhiều ý tưởng sâu sắc đối với hoạt động nhiếp ảnh nghệ thuật của thành phố bên sông Hàn thời gian đến.

Điều quan trọng nhất của một đại hội là đánh giá cho được/ cho đúng những thành tựu và cần thiết hơn là đánh giá cho được/ cho đúng những bất cập/ hạn chế thậm chí sai lầm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua. Với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố, có thể nói toàn thể hội viên, Hội đồng Nghệ thuật, Ban Kiểm tra và Ban Chấp hành Hội khóa III đã gầy dựng được một nhiệm kỳ đáng nhớ, có tầm vóc ngày càng vượt trội trong giới nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước và so với nhiệm kỳ trước - thông qua các giải thưởng, các triển lãm ảnh tập thể và cá nhân quy mô lớn, tiếp tục đi đầu trong việc khẳng định thương hiệu nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tại các cuộc thi ảnh quốc tế, chú trọng đúng mức hình thức tập hợp lực lượng cầm máy không chuyên qua các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố; đồng thời phát huy được tính thời-sự-nghệ-thuật của nhiếp ảnh để luôn đồng hành với các sự kiện chính trị lớn ở địa phương và bằng ngôn-ngữ-nghệ-thuật-của-cái-khoảnh-khắc đã phục vụ kịp thời nhiều chủ trương của thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, về bảo vệ môi trường sinh thái, về an sinh xã hội... Câu chuyện tổ chức triển lãm rồi tặng toàn bộ ảnh nghệ thuật đã triển lãm để treo trong các phòng bệnh của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực sự ấn tượng, bởi đấy không chỉ là tấm-ảnh-nghệ-thuật mà còn và chủ yếu là tấm-lòng-nghệ-sĩ hướng đến những đồng bào/ đồng hương chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. 

Càng tự hào với những thành tựu, chúng ta càng phải cùng nhau nhận diện đầy đủ và có quyết tâm khắc phục những bất cập/ hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Cần thấy hoạt động của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố chưa đều tay - còn có độ vênh nhất định trong việc đóng góp cho Hội và cho sự nghiệp nhiếp ảnh nghệ thuật của Đà Nẵng giữa các hội viên với nhau, giữa hội viên với ban chấp hành hội. Hoạt động lý luận phê bình về nhiếp ảnh nghệ thuật và nỗ lực xã hội hóa trong việc đưa ảnh nghệ thuật đến với công chúng tuy có chuyển biến rõ rệt so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn còn khiêm tốn so với yêu cầu.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội và Chủ tịch Hội mới được Đại hội tín nhiệm giao trọng trách phải thực sự đứng mũi chịu sào trong việc lãnh đạo hội viên ra sức phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế/ bất cập nêu trên, coi trọng đổi mới cách nghĩ cách làm và nhất là phải thực sự đoàn kết/ đồng thuận/ đồng lòng, cùng nhau hướng về đại cuộc để tổ chức thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 này.

Nhân đây tôi xin được nói thêm đôi lời về Cựu Chủ tịch Hội Ông Văn Sinh. Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh đã thể hiện tốt vai trò người đứng đầu, từ đó đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp nhiếp ảnh nghệ thuật của thành phố và vào kết quả hoạt động của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố. Giống như trường hợp Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa tại Đại hội lần thứ IV Hội Âm nhạc thành phố vào trung tuần tháng 8 vừa qua, mặc dầu mới đảm đương nhiệm vụ chủ tịch hội một nhiệm kỳ và vẫn còn đủ tuổi để có thể đảm đương trọng trách này một nhiệm kỳ nữa, nhưng nghiêm túc thực hiện quyết tâm trẻ hóa lãnh đạo Hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh đã tự nguyện thôi không tham gia lãnh đạo Hội để nhường chỗ cho một Tân Chủ tịch Hội trẻ tuổi hơn. 

Từ diễn đàn long trọng này, thay mặt Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, tôi xin cảm ơn Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và từ Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật các tỉnh bạn đã có mặt chung vui trong ngày hội lớn của giới nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng; cảm ơn lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã đồng hành và tạo điều kiện để giới nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng phát huy cao nhất năng lực sáng tạo nghệ thuật, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương với tư cách những công-dân-nghệ-sĩ, vừa phục vụ cho sự phát triển của bản thân nền nhiếp ảnh nghệ thuật, góp phần xứng đáng vào việc gầy dựng thương hiệu Đà Nẵng luôn trân trọng nâng niu cái Đẹp.

Chúc tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh luôn đầy ắp cảm hứng nghệ thuật và luôn tươi mới trong sáng tạo nghệ thuật.

B.V.T

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com