CÁC SỐ KHÁC
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 250 (Tháng 11/2018)
 
Nghệ thuật sân khấu Đà Nẵng từng bước đi lên - Nguyễn Trường Hoàng

Nghệ thuật sân khấu Đà Nẵng đang ngày càng phát triển, có nhiều tác phẩm hay phục vụ nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh con người và quê hương Đà Nẵng tươi đẹp, giàu lòng mến khách. Trong đó, phần lớn nhờ vào tài năng và sự cố gắng không ngừng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Đà Nẵng.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, anh chị em Hội Nghệ sĩ Sân khấu đã vượt qua mọi khó khăn, sáng tạo nhiều tác phẩm, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ công chúng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành và các bộ phận thuộc Hội thực hiện tốt quy chế, điều lệ, chương trình công tác và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 đề ra. Hội đã tổ chức tập hợp hội viên tham gia các đợt sinh hoạt, học tập các nghị quyết của Trung ương và thành phố, như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nhất là các chủ trương chính sách, những vấn đề liên quan đến văn hóa, văn học nghệ thuật của Trung ương và thành phố, tạo cơ sở cho anh chị em nghệ sĩ có được nhận thức mới, quyết tâm mới.

Trong 5 năm Hội Nghệ sĩ Sân khấu đã có 5 nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú, 2 nghệ sĩ được phong tặng nghệ nhân ưu tú, được Hội đồng xét đề nghị tặng thưởng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú thành phố. Đề nghị Nhà nước phong tặng 1 nghệ sĩ nhân dân, 3 nghệ sĩ ưu tú, 2 nghệ nhân ưu tú. Kết nạp được 6 hội viên mới, tổng số hội viên đến nay có 63 người (trong đó 40 nam, 23 nữ). Có 2 nghệ sĩ nhân dân, 14 nghệ sĩ ưu tú, 2 nghệ nhân ưu tú.

Hội viên tích cực sáng tác nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt, có nhiều vở đạt giải thưởng trong các cuộc hội thi, hội diễn do Trung ương và địa phương tổ chức. Các kịch ngắn, kịch vui, ca cảnh, hoạt cảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, về xây dựng quê hương đất nước, phòng chống tội phạm ma túy, bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, thành phố 4 an, bảo vệ hải đảo và biên cương Tổ quốc như: “Niềm hạnh phúc đâu xa”, “Chuyện tổ, chuyện thôn”, “Ông thịt, bà rau” của Hữu Mai. “Nỗi đau và hạnh phúc”, “Đời thật”, “Chung lòng” của Công Sơn. “Còn mãi lời ru” của Công Sơn - Lê Thành, “Bên bờ vực thẳm”, “Hương quê” của Lê Thành; “Đà Nẵng thành phố 4 an”, “Hoàng Sa đất mẹ yêu thương” của Quang Kỳ. Số tác phẩm trên đã được Câu lạc bộ Sân khấu và các đơn vị dàn dựng thành tiết mục biểu diễn tham gia hội thi, biểu diễn một số tác phẩm dàn dựng tham gia hội diễn đạt huy chương vàng do khu vực và thành phố tổ chức.

Đặc biệt, Hội đã dàn dựng được 2 kịch dài “Một mạng người” của Đào Hồng Cẩm; “Chuyện tình bên dòng sông Thu” của Lưu Quang Vũ - Hồ Hải Học; 9 kịch ngắn, kịch vui, tiểu phẩm như: “Niềm hạnh phúc đâu xa”, “Chọn nghề lạc hướng”, “Hương quê”, “Chuyện tổ, chuyện thôn”, “Xuân thắm miền hải đảo”, “Nỗi đau và hạnh phúc”, “Vang mãi lời ru”, “Ông thịt, bà rau”, “Lão Điền thưa kiện”. Tất cả các vở diễn của Hội được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thu và phát phục vụ rộng rãi công chúng.

Các nghệ sĩ sân khấu đã tham gia biểu diễn 60 buổi phục vụ các buổi lễ hội của các địa phương trong thành phố, các cơ quan đơn vị địa phương, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Biểu diễn 10 buổi phục vụ Nông thôn mới tại huyện Hòa Vang theo chương trình kế hoạch phục vụ Nông thôn mới của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, biểu diễn 10 buổi tại 10 phường thuộc quận Thanh Khê, quận làm điểm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của thành phố năm 2018. Chương trình biểu diễn của Hội diễn ở đâu cũng được nhân dân hoan nghênh và để lại trong lòng khán giả những ấn tượng tốt đẹp. Ngoài ra, anh chị em hội viên công tác tại Nhà hát Tuồng tham gia biểu diễn mỗi năm hàng trăm buổi phục vụ nhân dân và chương trình phục vụ Nông thôn mới, phục vụ các đoàn khách đến thăm và tham quan du lịch, tích cực tham gia các buổi biểu diễn đưa tuồng xuống phố, phục vụ khách du lịch và nhân dân vào các tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Công tác đào tạo thế hệ kế cận cũng được chú tâm, các nghệ sĩ cao niên luôn chăm lo huấn luyện, đào tạo, truyền nghề cho đội ngũ nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ, sáng tác, biểu diễn, đạo diễn. Hội đã tổ chức 5 lớp huấn luyện đào tạo biểu diễn và hò hát các làn điệu dân ca bài Chòi cho hạt nhân phong trào văn nghệ cơ sở quận, huyện, trường học trên địa bàn thành phố. Có 240 học viên tham gia và tiếp thu 5 làn điệu chính của dân ca bài Chòi, các làn điệu hò, lý cổ và cải biên góp phần thiết thực giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát hiện tài năng trẻ kết nạp hội viên mới.

Nhờ thực hiện tốt công tác và có nhiều sáng tạo trong lao động nghệ thuật, các nghệ sĩ có nhiều đóng góp đã được tặng bằng khen tại lễ đón bằng vinh danh nghệ thuật bài Chòi được UNESCO vinh danh. Các nghệ sĩ Trần Hồng, Đỗ Hữu Quế được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Nghệ sĩ Trương Đình Quang, Nguyễn Hữu Mai, Lê Văn Dân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Lệ, Hoàng Thị Kim Hà, Phạm Thị Quyên, Nguyễn Thị Phú Tân được Sở Văn hóa Thể thao tặng giấy khen. Có 8 hội viên được tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố 5 năm lần thứ 3; có 10 hội viên đạt huy chương vàng, 05 hội viên đạt huy chương bạc trong các kỳ hội diễn, liên hoan nghệ thuật sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Tập thể đội nhạc dân tộc và hội viên Nguyễn Thị Lê được tặng thưởng Văn học nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố. Tập thể Hội năm nào cũng đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, được Thường vụ Liên hiệp Hội tặng giấy khen.

Cán bộ nghệ sĩ đoàn kết, tâm huyết tổ chức thực hiện tốt các hoạt động do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức và phát động. Hội đã tổ chức tốt nhiều hoạt động như: tổ chức tốt ngày Sân khấu Việt Nam, xây dựng nhiều chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân; tổ chức tốt chương trình phục vụ Nông thôn mới, anh chị em nghệ sĩ có nhiều cố gắng trong hoạt động nghệ thuật sân khấu. Từ tác giả, đạo diễn, diễn viên và các thành phần sáng tạo khác đều nỗ lực phát huy trí tuệ xây dựng những tác phẩm, công trình nghệ thuật phục vụ công chúng. Ý thức chính trị và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ được nâng cao.

Tuy đạt nhiều thành tựu lớn nhưng chúng ta cần thẳng thắn nhìn rõ hơn thực tiễn là hoạt động sân khấu hiện nay không theo kịp đà phát triển nhanh chóng và hiện đại của thành phố. Nhu cầu văn hóa, yêu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân ngày càng cao, nhưng hoạt động sân khấu quá đơn điệu, các loại hình sân khấu hiện đại thiếu vắng, phong trào văn hóa văn nghệ và hoạt động sân khấu ở cơ sở giảm nhiều. Một số anh chị em có nhiệt huyết với sân khấu tuổi cao, sức yếu nên việc hoạt động sân khấu còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần làm cho hoạt động Hội ngày càng đi lên, hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Anh chị em nghệ sĩ làm công tác nghiên cứu, tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhạc công, nghệ sĩ biểu diễn hoạt động tích cực hơn nữa, có nhiều sáng tạo trong lao động nghệ thuật góp phần tích cực vào sự thành công trong hoạt động của Hội. Xây dựng được nhiều chương trình, tiết mục phục vụ nhân dân, phục vụ chương trình xây dựng Nông thôn mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tổ chức tốt 4 lớp huấn luyện đào tạo phong cách biểu diễn, hò hát các làn điệu dân ca cho hạt nhân phong trào văn nghệ quận, huyện, xã, phường và trường học nhằm bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Phối hợp tổ chức xã hội hóa một số chương trình tiết mục phục vụ nhân dân và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thu, phát sóng phục vụ rộng rãi công chúng. Cán bộ hội viên đoàn kết tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ nhau trong chuyên môn, trong khó khăn của cuộc sống. Chăm lo công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên mới.

Với những thành tựu lớn trong nhiệm kỳ qua, mong rằng trong nhiệm kỳ đến, những anh chị em hoạt động sân khấu với lòng yêu nghề tha thiết và trọng trách cao cả của người nghệ sĩ sẽ đem nghệ thuật phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, đưa nghệ thuật sân khấu Đà Nẵng từng bước đi lên.

N.T.H

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com