CÁC SỐ KHÁC
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 175 (Tháng 4/ 2012)
 
Đình làng Đà Nẵng

SÁCH MỚI

Đình làng Đà Nẵng là một công trình nghiên cứu lịch sử - văn hóa của tập thể tác giả Hồ Tấn Tuấn (chủ biên), Lê Xuân Thông, Đinh Thị Toan, NXB Đà Nẵng, 2012. Tập sách dày 288 trang khổ 14,5 x 20,5cm, giá 60.000 đồng.

Tập sách gồm 2 phần chính, phần tổng quan về Đình Đà Nẵng: lịch sử, kiến trúc khái quát quá trình hình thành làng xã và sự ra đời và kiến trúc nghệ thuật của đình làng Đà Nẵng. Phần thứ 2 tập sách giới thiệu 35 ngôi đình trên địa bàn thành phố gồm: Đình An Hải, An Ngãi Đông, Bồ Bản, Cẩm Toại, Dương Lâm, Đà Sơn, Đại La, Hải Châu, Hòa An, Hòa Mỹ, Hưởng Phước, Khuê Bắc, Lỗ Giáng, Mân Quang (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn), Mân Quang (Thọ Quang, Sơn Trà), Mỹ Khê, Nại Hiên Đông, Nại Nam, Nam Thọ, Thần Nông Phong Lệ, Phong Lệ Bắc, Phú Hòa, Phước Hưng, Phước Thuận, Thạc Gián, Thạch Nham, Thanh Khê, Thái Lai, Trung Lương, Trung Nghĩa, Trúc Bàu, Tùng Lâm, Túy Loan, Xuân Dương, Xuân Lộc.

Trong lời giới thiệu ThS. Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhấn mạnh: "Cuốn sách Đình làng Đà Nẵng đã mang đến cho bạn đọc nhiều hiểu biết vừa rất quen, vừa rất lạ về các ngôi đình làng của thành phố chúng ta, đồng thời buộc chúng ta cũng phải giật mình tỉnh ngộ về cách ứng xử của mình đối với của-hương-hỏa mà cha ông xưa để lại cho muôn đời con cháu. Một cuốn sách như vậy thật là đáng tìm đọc”.

Địa danh thành phố Đà Nẵng

Địa danh thành phố Đà Nẵng, tác giả Võ Văn Hòe do NXB Đà Nẵng in và phát hành quý IV năm 2011. Tập sách dày 1.252 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, giá 240.000 đồng.

Đây là công trình biên soạn dưới dạng từ điển địa danh dùng để tra cứu, tìm hiểu. Hầu hết các địa danh chỉ các đối tượng tự nhiên, đơn vị hành chính, các công trình xây dựng, các công trình lịch sử, văn hóa đều được tác giả thống kê và giải thích khá rõ.

Trong tập sách này tác giả Võ Văn Hòe đã mô tả 4.438 địa danh chia làm 144 nhóm, qua đó cho thấy sự phong phú của địa danh và công phu sưu tầm, biên soạn của tác giả.

Tập Địa danh thành phố Đà Nẵng là công trình do tác giả Võ Văn Hòe sưu tầm, ghi chép và thống kê thông qua tư liệu và điền dã chắc chắn chưa thể thống kê thật đầy đủ các địa danh trên địa bàn thành phố hiện nay, bên cạnh đó việc giải thích một số địa danh không tránh khỏi thiếu sót. Tuy nhiên việc xuất bản công trình "Địa danh thành phố Đà Nẵng” dưới góc độ từ điển tra cứu rõ ràng là điều đáng quý có đóng góp nhất định trong việc tìm hiểu văn hóa, lịch sử thành phố Đà Nẵng.

NHƯ NGHĨA

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com